De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Als gevolg van demografische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen is de laatste
jaren de arbeidsmarktpositie van ouderen aan het veranderen. Van verschillende kanten wordt
erop gewezen dat de toekomstige afname van de beroepsbevolking onder andere opgevangen
zal moeten worden door meer mensen in te schakelen in het arbeidsproces en mensen aan te
sporen langer te blijven werken. Het optimisme over de ontwikkeling van werkloosheid en
werkgelegenheid gaat grotendeels aan de oudere werklozen voorbij. Ondanks de gunstige
economische situatie en de grote personeelstekorten, verwacht bijna de helft van de
Nederlandse huishoudens en eenderde van de arbeidsmarktprofessionals dat de werkloosheid
onder ouderen vanaf 45 jaar nog verder zal stijgen. Dit blijkt uit de jaarlijkse
Arbeidsmarktenquête (2007) vm de Raad voor Werk en Inkomen. De integratie van oudere
werkzoekenden heeft lange tijd weinig aandacht gehad. Uitkeringsgerechtigden van 571/2
jaar en ouder waren eerder vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Sinds 2004 is deze plicht voor
oudere werkzoekenden opnieuw van kracht geworden. Volgens het huidige regeringsbeleid,
daarmee ook het beleid van Minister Donner van Sociale zaken en Werkgelegenheid moet
iedereen zolang mogelijk doorwerken en blijven participeren in de samenleving. Zeker met
een bijstandsuitkering (WWB) mogen mensen niet meer achter de "geraniums " blijven zitten.
Daarmee beoogt de overheid en meer specifiek ook gemeentes onder andere uitsluiting van
een sociaal isolement, het zich niet meer gewaardeerd voelen als volwaardig lid van die
samenleving het verlies van een zinvol bestaan en het daardoor voorkomen van psychosociale
problemen. Gedurende de komende jaren zal het thema van langer doorwerken de nodige
aandacht vragen. Werkgevers zullen, tenzij ze besluiten een deel van de productie naar het
buitenland te verplaatsen of arbeidsplaatsen te laten vervallen, in toenemende mate hun
toevlucht moeten nemen tot oudere werknemers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk