De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De AWBZ pakketmaatregel en de cliënt : Om een samenwerkingsrelatie met anderen te bereiken moet men instaat zijn om een brug te bouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De AWBZ pakketmaatregel en de cliënt : Om een samenwerkingsrelatie met anderen te bereiken moet men instaat zijn om een brug te bouwen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In juni 2008 heeft het kabinet in de brief 'Zeker van zorg, nu en straks' zijn visie geschetst op langdurige zorg. De kern van deze visie is dat als voorheen, alleen cliënten met ernstige beperkingen in hun dagelijkse leven gebruik mogen maken van de AWBZ. Het kabinet ziet graag dat de AWBZ weer wordt gebruikt door de doelgroep, waarvoor deze Wet uiteindelijk in het leven was geroepen. Het kabinet wil ruim 1,2 miljard bezuinigen en willen deze tekorten gaan bereiken door in januari 2010 de AWBZ pakketmaatregel te laten invoeren. Het onderzoek richt zich alleen op de functie begeleiding, omdat deze door het CIZ wordt afgegeven aan de doelgroep 'Begeleid Zelfstandig Wonen'. Deze bestaat uit een aantal onderdelen:
- In 2009 heeft er een herindicatie plaatsgevonden. Alle cliënten met een indicatie voor 'ondersteunende begeleiding' en 'activerende begeleiding' krijgen van het CIZ een oproep om opnieuw een indicatie aan te vragen. Bij de begeleidende brief stuurt het CIZ een aanvraagformulier mee;
- Het CIZ beoordeelt de functie 'begeleiding' strenger, omdat de regels zijn aangescherpt. Dit betekent dat cliënten met lichte beperkingen op het gebied van de zelfredzaamheid geen aanspraak meer kunnen maken op de AWBZ. Voor deze functie komen cliënten alleen nog in aanmerking als zij matige tot zeer ernstige beperkingen hebben op het gebied van de zelfredzaamheid;
- De grootte van de indicatie (klasse) kan afnemen. Een aantal cliënten zullen minder uren begeleiding per week krijgen;
- Aandoening en beperking worden gezien als twee verschillende begrippen. Het CIZ vindt dat de ernst van een aandoening per definitie niet gelijk staat aan de beperking van een cliënt op het gebied van de zelfredzaamheid. Voorbeeld: iemand met een lichte verstandelijke beperking kan ernstige beperkingen hebben op het gebied van de zelfredzaamheid.
De vraag van de opdrachtgever hebben wij geformuleerd in de volgende onderzoeksvraag:
Welke scenario's zijn er mogelijk om cliënten, die gebruik maken van het zorgproduct 'Begeleid Zelfstandig Wonen' de ondersteuning te bieden bij de problematiek waar zij tegenaan lopen, wanneer het recht op AWBZ-zorg gedeeltelijk of geheel vervalt na de invoering van de AWBZ pakketmaatregel?

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingSocial Work
Jaar2010
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk