De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aansluiting gezocht : onderzoek naar de kennislacunes rond de regionale technische arbeidsmarkt

Open access

Rechten:

Aansluiting gezocht : onderzoek naar de kennislacunes rond de regionale technische arbeidsmarkt

Open access

Rechten:

Samenvatting

In december 2013 is er in opdracht van Tech Your Future vanuit de hogescholen Windesheim en Saxion een verkennend onderzoek gestart dat mogelijke oorzaken inventariseert voor de geringe instroom van studenten uit het techniekonderwijs in de technieksector. Directe aanleiding voor die verkenning was dat enerzijds een tekort aan technisch personeel wordt voorspeld en techniekbedrijven stellen nu al moeite te hebben om aan geschikt personeel te komen, terwijl anderzijds veel technische scholieren juist merken dat zij geen stage of startpositie kunnen vinden. Uit recent onderzoek bleek bovendien dat een substantieel deel van de jongeren met een technische opleiding uiteindelijk niet in de techniek terecht komt (Berkhout, Bisschop & Volkerink, 2013; zie ook Gelderblom en de Hek, 2014). De centrale vraag in deze verkenning is nu hoe deze constateringen en observaties te rijmen zijn en of zij samenhangen, en zo ja op welke wijze.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingDomein Business, Media en Recht
LectoraatSociale Innovatie
Leven Lang Ontwikkelen
Datum2014-06-25
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk