De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pimpuh door pompuh en wasting by breaking : over lichaamsbeleving bij jongens in de sportschool.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Pimpuh door pompuh en wasting by breaking : over lichaamsbeleving bij jongens in de sportschool.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: Dit onderzoek is verricht om mogelijke verstoringen in de lichaamsbeleving bij jongens
in de sportschool zichtbaar te maken. Dit hebben we gedaan door te onderzoeken op welke
gebieden de lichaamsbeleving van jongens van 15 t/m 35 jaar in de sportschool overeen
komt met de lichaamsbeleving van mensen van 15 t/m 35 jaar met anorexia.
Methode: We hebben onderzoek gedaan bij drie verschillende doelgroepen. Voor de eerste
groep, mensen met anorexia, hebben we een literatuurstudie gedaan. Hierbij hebben we
gezocht naar data van de Lichaamsattitude Vragenlijst (LAV). Door de samenvoeging van
twee onderzoeksgroepen hebben we data van 302 personen met anorexia gebruikt.
Daarnaast hebben we vanuit de literatuur antwoord gegeven op de door ons zelf ontwikkelde
'Vragenlijst LECS'. De onderzoeksgroep, jongens die meer dan twee keer per week sporten,
bestond uit 58 proefpersonen in de leeftijd van 15 t/m 34 jaar. De controlegroep, jongens die
twee keer per week of minder sporten, bestond uit 37 personen in de leeftijd van 15 t/m 33
jaar. Om de LAV geschikt te maken voor deze groepen, hebben we de nodige aanpassingen
aangebracht in deze lijst. Deze twee groepen hebben zowel de aangepaste LAV als de
'Vragenlijst LECS' ingevuld. Dit gebeurde in vier verschillende sportscholen.
Analyse: Door middel van de LAV hebben we onderzocht op welk gebied de
lichaamsbeleving van mensen met anorexia overeenkomt met de lichaamsbeleving van
jongens in de sportschool. De 'Vragenlijst LECS' was hier een aanvulling op, waarin we
hebben gekeken of de lichaamsbeleving het meest op het lichamelijk, emotioneel, cognitief
of sociaal vlak overeenkomt. De controlegroep hebben we gebruikt om te bekijken of de
lichaamsbeleving van jongens die meer dan twee keer per week sporten, meer
overeenkomsten vertoont met mensen met anorexia dan jongens die twee keer per week of
minder sporten.De overeenkomst tussen mensen met anorexia en jongens in de sportschool, ligt
vooral op het gebied van de waardering van de lichamelijke omvang (LAV1). Wat betreft
LECS is er niet één gebied aan te wijzen waarop opvallend meer overeenkomsten zijn dan
op de andere gebieden. Het sociale gebied vertoont iets minder overeenkomsten dan de
andere gebieden. Gezien de kleine verschillen tussen de onderzoeks- en de controlegroep
concluderen we dat het aantal keer in de week sporten geen goede maatstaf is voor het
hebben van een positieve of negatieve lichaamsbeleving.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk