De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spelling in ontwikkeling

aansluiten bij de behoeften van (spellingzwakke) leerlingen op basisschool St. Michiel

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Spelling in ontwikkeling

aansluiten bij de behoeften van (spellingzwakke) leerlingen op basisschool St. Michiel

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 van basisschool St. Michiel te Schalkwijk zijn op zoek naar een goede afstemming tussen het onderwijsaanbod van de leerkrachten en onderwijsbehoeften van leerlingen. Ze willen spellingzwakke kinderen een goed onderwijsaanbod kunnen bieden waardoor de resultaten verhoogd worden. Deze verlegenheid heeft de volgende praktijkvraag tot stand gebracht:
Welke interventies zijn nodig op basisschool St. Michiel om het onderwijsaanbod op het gebied van spelling af te stemmen op de onderwijsbehoeften van spellingzwakke kinderen
zodat de opbrengsten vergroot worden?
Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een praktijkonderzoek onder de leerkrachten van de groepen 1 t/m 8 (N=15) en de (vermoedelijk) spellingzwakke leerlingen (N=50). De leerkrachten en leerlingen hebben een enquête ingevuld.
De resultaten van het praktijkonderzoek zijn beschreven in hoofdstuk 4. Vanuit de resultaten zijn er verbanden gelegd met de literatuurstudie. Er zijn conclusies getrokken naar aanleiding van de verbanden die zijn gelegd. Een aantal conclusies zijn:
- Uit dit onderzoek blijkt dat volgens de literatuur (zie hoofdstuk 2, par 2.1.1) en praktijk (zie hoofdstuk 4, par. 4.2) leerlingen spellingzwak kunnen worden genoemd als zij behoefte hebben aan extra instructie en spelling.
- Spellingzwakke leerlingen hebben volgens de literatuur (zie hoofdstuk 2, par. 2.2), volgens de leerkrachten (zie hoofdstuk 4, par. 4.2.1) en volgens de leerlingen van basisschool St. Michiel (zie hoofdstuk 4, par. 4.2.2) verschillende onderwijsbehoeften op het gebied van leerkrachtgedrag, materiaal, didactiek en organisatie.
- Om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de spellingzwakke leerlingen geeft de helft van de leerkrachten (paragraaf 4.3.1) en 14 leerlingen (paragraaf 4.3.2) op het gebied van leerkrachtgedrag en didactiek aan dat leerkrachten moeten zorgen voor voldoende tijd om begeleid te oefenen dit is in overeenstemming met de literatuur (paragraaf 2.2.1).
Naar aanleiding van de conclusies zijn er elf aanbevelingen gegeven aan het team van basisschool St. Michiel. Enkele aanbevelingen zijn:
- Aanbevolen wordt om op basisschool St. Michiel de definitie van dyslexie volgens het Steunpunt Dyslexie (1987) aan te houden en de werkdefinitie van spellingzwak die genoemd wordt door Oepkes (2006) aan te houden en dit op te nemen in het zorgplan van de school en in eventuele verder te ontwikkelen beleidsstukken.
- Aanbevolen wordt om de differentiërende materialen die de methode aanreikt te gebruiken om de spellingzwakke leerlingen te begeleiden (Teunissen, Elsäcker en van Druenen, 2012).
- Aanbevolen wordt om aan de onderwijsbehoeften van de spellingzwakke leerlingen tegemoet te komen de leerlingen te laten werken met een opzoekboekje of -schriftje waarin de spellingregels herhaald worden (Schelting e.a., 2011 en figuur 12).
De samenvatting geeft het onderzoek weer naar een goede afstemming tussen het onderwijsaanbod van de leerkrachten en onderwijsbehoeften van leerlingen. De uitgebreide versie van het onderzoek is te vinden in de volgende hoofdstukken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnerBasisschool St. Michiel te Schalkwijk
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk