De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

ASS & agressie

een onderzoek naar omgaan met agressief gedrag bij leerlingen met autisme spectrum stoornissen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

ASS & agressie

een onderzoek naar omgaan met agressief gedrag bij leerlingen met autisme spectrum stoornissen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Agressief gedrag is een regelmatig voorkomend probleem bij leerlingen met een autisme spectrum stoornis. De prikkelverwerkingsproblemen die inherent aan deze stoornis zijn, maken de wereld bedreigend voor deze doelgroep. Uitingen van agressie zijn hierdoor onvermijdbaar, maar zeer beangstigend voor zowel de leerkracht als de overige leerlingen. Leerkrachten worden geconfronteerd met deze leerlingen die door hun agressie een grote handelingsverlegenheid oproepen...
Het doel van dit praktijkonderzoek is de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden:
Op welke manier kunnen leerkrachten op de Van Voorthuijsenschool omgaan met agressief gedrag bij leerlingen met een autisme spectrum stoornis?
Om hier een antwoord op te vinden worden diverse bronnen geraadpleegd. Allereerst biedt de literatuur theoretische achtergrondinformatie over autisme spectrumstoornissen en agressie. Hierin is te lezen dat agressie bij autistische leerlingen voort lijkt te komen als reactie op hun onvoorspelbare en verwarrende omgeving. Ook het niet kunnen begrijpen van de medemens kan een reden zijn voor het uiten van agressie. Het is daarom voor een leerkracht van belang om het gedrag van de leerling te kunnen voorspellen en een bewuste keuze te maken in actie en reactie. Hiervoor kan het communicatiemodel " de Roos van Leary" worden ingezet. Hoe de leerkracht uiteindelijk zal reageren bij een incident waarbij agressie wordt gebruikt, is individueel bepaald. De situatie, persoonlijke gesteldheid en de omgeving zijn hierop van invloed.
Om met agressief gedrag van autistische leerlingen om te gaan kunnen diverse interventies worden ingezet. Bij het toepassen hiervan speelt de leerkracht en het klassenmanagement een belangrijke rol. De ervaringen en belevingen van leerkrachten worden daarom als informatiebron bij dit onderzoek meegenomen. Diverse leerkrachten zijn geïnterviewd over de impact die een incident met agressie heeft en het verwerken van bijkomende emoties. Over het reageren op agressie, het inzetten van hulpmiddelen en het inschakelen van hulp zijn leerkrachten ondervraagd middels een vragenlijst.
Uiteindelijk zal in de conclusie blijken dat eenduidigheid in handelen in specifieke situaties zal zorgen voor een gevoel van veiligheid en saamhorigheid.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnersVan Voorthuijsenschool te Haarlem
Jaar2013
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk