De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spellingonderwijs in beeld

onderzoek naar de huidige onderwijssituatie en mogelijke verbeteringen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spellingonderwijs in beeld

onderzoek naar de huidige onderwijssituatie en mogelijke verbeteringen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een praktijkvraag van de Margrietschool in Woerden.
Op de Margrietschool wordt al enige jaren een grote discrepantie waargenomen tussen de
spellingresultaten en resultaten op andere vakken.
Het doel van dit onderzoek was onderzoeken hoe het huidige spellingonderwijs eruit ziet en naar
aanleiding daarvan en van literatuuronderzoek aanbevelingen doen ter verbetering van het
spellingonderwijs.
Eerst is gekeken naar wat belangrijk is voor goed spellingonderwijs. Uit de literatuur blijkt dat kennis
en vaardigheden van de leerkracht, directe instructie, directe feedback en de verbinding met het
schrijfonderwijs erg belangrijk zijn.
Vervolgens is gekeken naar de uitval op spelling. Er is onderzocht wat oorzaken voor uitval kunnen
zijn en wat een geschikte manier is om hiermee om te gaan. Uit dit onderzoek blijkt dat in de meeste
gevallen extra instructie en extra oefentijd belangrijk is om kinderen verder te helpen in hun
spellingontwikkeling.
In de praktijk zijn vragenlijsten afgenomen bij zowel leerkrachten als leerlingen en is een kijkwijzer
ingevuld tijdens door de onderzoeker bezochte lessen.
Uit het literatuuronderzoek en de vergelijking van de praktijk met deze theorie blijkt dat op de
Margrietschool aan veel voorwaarden voor goed spellingonderwijs wordt voldaan.
Zo wordt er gebruik gemaakt van directe instructie, directe feedback en zijn leerlingen zich bewust
van strategieën.
Echter is uit dit onderzoek ook een aantal punten naar voren gekomen waarop de Margrietschool haar
spellingonderwijs zou kunnen verbeteren.
Deze punten hebben betrekking op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de leerkrachten,
het bevorderen van transfer en metacognitie om ervoor te zorgen dat leerlingen het tijdens de
spellingles geleerde ook daarbuiten toepassen en het gebruik maken van verschillende werkvormen
tijdens het werken met woordpakketten.
Daarnaast zal het voor de Margrietschool een aanbeveling zijn om te zorgen voor duidelijke lijn in
extra hulp voor leerlingen die uitvallen zodat leerkrachten weten wat zij doen, met welke materialen en waarom.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnersMargrietschool te Woerden
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk