De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Weg met rap en Duf?"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Weg met rap en Duf?"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds 1999 is het vakgebied lezen een speerpunt op basisschool 't Kraaienest. Uit de
resultaten van de Cito toetsen bleek, volgens de inspectie, dat de resultaten voor technisch
en begrijpend lezen onvoldoende waren voor de leerling-populatie van deze basisschool. Om
deze reden is de school sindsdien regelmatig door de inspectie bezocht.
In november 2011 kreeg de school uiteindelijk de beoordeling "zwakke school". De inspectie
onderbouwde dit oordeel onder andere met het argument dat gedurende 3 opeenvolgende
jaren de uitstroom van de leerlingen naar het voortgezet onderwijs op een te laag niveau
was. De tussenopbrengsten van de groepen 3 en 6 (toetsresultaten van januari) waren wel
op voldoende niveau. Met name de (eind)resultaten van technisch en begrijpend lezen
waren onvoldoende. Tevens heeft de inspectie geconstateerd dat er grote verschillen waren
tussen de leerkrachten wat betreft didactisch en pedagogisch handelen. Ook werd er
volgens de inspectie onvoldoende gedifferentieerd tijdens de instructie en verwerking van
de lessen.
In 1999 is onder begeleiding van de OBD Noord-Kennemerland op 't Kraaienest het project
"Vernieuwd Niveau Lezen" gestart om de resultaten van technisch en begrijpend lezen te
verbeteren. In dit praktijkonderzoek worden oorzaken gezocht voor de (nog steeds)
tegenvallende technisch leesresultaten ondanks de invoering van VNL in 1999 en Estafette in
2009. Er wordt een koppeling gemaakt vanuit de recente inzichten over voortgezet technisch
lezen, naar de dagelijkse praktijk van het technisch lezen op 't Kraaienest.
Door toetsresultaten te analyseren, huidige leesniveaus te inventariseren, klassenbezoeken af te leggen, gesprekken met directie en leerkrachten te voeren en leerlingen te bevragen
worden er conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan om de technisch leesresultaten
van de leerlingen in groep 4 t/m 8 van 't Kraaienest te verhogen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
AfdelingEducation
PartnersOBS "'t Kraaienest" in Beverwijk
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk