De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Business Intelligence in het hoger onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Business Intelligence in het hoger onderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Terwijl business intelligence (BI) in het bedrijfsleven de nodige aandacht heeft gekregen, lijkt het erop dat business intelligence nog onvoldoende wordt benut in het hoger onderwijs.
Waarschijnlijk is dit vooral te wijten aan de geringe kennis bij besturen en management over de mogelijkheden die BI te bieden heeft. Daarnaast is er sprake van beperkende randvoorwaarden, zoals: het ontbreken van integrale sturing op alle bedrijfsprocessen het ontbreken van een effectieve IT governance; het gemis van eenduidig gedefinieerde gegevens; een te gering aantal medewerkers met kennis van datawarehousing; onduidelijk eigenaarschap van informatie en een onduidelijke gebruikersorganisatie (wie mag
wat met de gegevens in het datawarehouse). Hoewel het informatiemanagement van veel hogeronderwijsinstellingen wel met BI-trajecten bezig is, worden BI-omgevingen niet optimaal benut. Veelal blijft het gebruik steken bij ad hoc rapportages en verantwoordingsrapportages achteraf. Minder of geen aandacht is er voor stuurinformatie om tijdig te kunnen ingrijpen als bedrijfsprocessen niet lopen zoals gewenst.
Rapportages zoals in het gegeven voorbeeld over studievoortganggegevens om bottlenecks in onderwijsprogramma's op te sporen worden, voor zo ver wij weten, nog nergens systematisch
toegepast. De innoverende kracht van business intelligence kan daarom binnen het hoger onderwijs nog veel beter worden benut.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
LectoraatICT en Onderwijsinnovatie
Jaar2010
TypeArtikel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk