De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aan 'm Game Ze!: een nieuw onderwijsproduct voor het oefenen van de anamnese

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Aan 'm Game Ze!: een nieuw onderwijsproduct voor het oefenen van de anamnese

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het anamnesegesprek is een belangrijk onderdeel binnen het fysiotherapeutisch methodisch handelen. Het is daarom van groot belang dat het anamnesegesprek goed geoefend moet worden tijdens de opleiding fysiotherapie. Momenteel is er weinig materiaal binnen de opleiding aanwezig, voor het oefenen van de anamnese. De hoofdvraag die is opgesteld luidt: Met behulp van welk onderwijsproduct kunnen eerstejaars fysiotherapiestudenten een gestructureerde anamnese afnemen? Daarnaast zijn er twee subvragen opgesteld, om het onderwijsproduct inhoudelijk vorm te geven. Welke theoretische kennis over de anamnese is relevant om in het onderwijsproduct te verwerken? Welke communicatieve vaardigheden zijn relevant om in het onderwijsproduct te verwerken?
Middels een voorstudie is er een basis gelegd voor het maken van het onderwijsproduct. Hiervoor is literatuur gezocht en zijn er een aantal interviews afgenomen bij fysiotherapeuten uit het werkveld. Vanuit deze informatie zijn de te leren aspecten opgesteld voor het maken van het uiteindelijke onderwijsproduct. Methode: Ten eerste is er een brainstormsessie gehouden om een keuze te maken voor het soort onderwijsproduct. Hiervoor is contact opgenomen met Marcel Schmitz, ICTO adviseur serious gaming. Er is gekozen voor een serious game, aangezien dit goed aansluit op de huidige generatie. Ten tweede is er literatuur gezocht naar verschillende kwaliteitseisen waaraan een serious game moet voldoen. Na deze stappen te hebben uitgevoerd, is er een conceptspel gemaakt. Het conceptspel is een aantal keren getest op verschillende testpersonen. De verkregen feedback tijdens het spelen en de resultaten van de evaluatieformulieren zijn telkens weer verwerkt in het spel.
Resultaten: De serious game heeft de vorm van een kaartspel gekregen en het is te gebruiken voor eerstejaars fysiotherapiestudenten om het anamnesegesprek te oefenen.
Discussie en conclusie: Door middel van opdrachten en vragen die in de serious game zijn verwerkt, leert de student de achtergrond van het anamnesegesprek en de bijbehorende communicatieve vaardigheden. De testpersonen ervaren de serious game als leuk en leerzaam. Het is zinvol om een vervolg op dit afstudeerproject op te stellen, zodat deze game ook daadwerkelijk kan worden geïmplementeerd.

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingFysiotherapie
InstituutFaculteit Gezondheidszorg
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk