De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De souffleuse in mij

De inzet van werkvormen en methoden rondom tekstgebruik binnen dramatherapie om zelfexpressie te bevorderen bij volwassen schizofrene patiënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De souffleuse in mij

De inzet van werkvormen en methoden rondom tekstgebruik binnen dramatherapie om zelfexpressie te bevorderen bij volwassen schizofrene patiënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksscriptie is gebaseerd op een probleem, wat de onderzoeker heeft waargenomen tijdens het
stagejaar in de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis in Emden, Noordduitsland. Het gaat met name om
het vermindert expressievermogen van chronisch schizofrene volwassen patiënten, wat geobserveerd werd.
De onderzoeker heeft in het dramatherapeutisch kader waargenomen, dat een betrokken cliënt meer
expressievermogen toonde. Dit kwam vooral bij een werkvorm naar voren, waarin spreekwoorden ingezet
werden.
Uitgaand van deze observatie werd het interesse creëert voor teksten in dramatherapie in verband met
chronisch schizofrene patiënten.
Dat heeft geleid tot de volgende vraagstelling:
“Hoe zetten dramatherapeuten teksten in, ter vergroting van zelfexpressie bij volwassen chronisch
schizofrene patiënten?
De onderzoeksmethode werd uitgevoerd als een kwalitatieve survey. De verzamelde data bestaat uit vijf
interviews met dramatherapeuten, psychodramatherapeuten en deskundige op het gebied 'storymaking'.
Geanalyseerd werd de data met hulp van de technieken uit de gefundeerde theoriebenadering.
Vanuit dit proces zijn drie hoofdcategorieën ontstaan. Bij deze categorieën gaat het met name om volgende:
– Zelfexpressie
− Werkvormen en methoden rondom tekstgebruik
− De therapeutische attitude
De respondenten noemden een aantal werkvormen en methoden waarin het werken met teksten centraal
staat. Het ging hierbij om volgende: Creëren van tekst via improvisatie, begeleid toneel, monologen,
storymaking, poëzie, het uitspelen van vaste toneelteksten.
Bovendien werd benadrukt, dat niet maar de werkvormen zelf, maar ook de therapeutische houding
belangrijk is om de zelfexpressie van chronisch schizofrene patiënten te bevorderen.
Het begrip zelfexpressie werd binnen dit onderzoek van verschillende kanten belicht, om het als
doelstellingen van de hoofdvraag specifieker te maken. Het begrip bleek overlappen te hebben met de
componenten empowerment, intrinsieke motivatie, lichamelijke expressie, persoonlijke groei, uitdrukking van
gevoelens.
De resultaten van dit onderzoek hebben de onderzoeksvraag gedeeltelijk beantwoord. Op basis van de
resultatenverklaring kon een werkmodel creëert worden waarin alle genoemde
kerncategorieën/onderwerpen naar voren komen.

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingFaculteit Gezondheidszorg
Datum2013-06-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk