De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een verborgen identiteit

Onderzoek naar de bijdrage van het bewust inzetten van levels en dimensies van de ruimte binnen dans en bewegingstherapie, bij 12 tot 22 jarigen met een lage zelfwaardering, in de identiteitsontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een verborgen identiteit

Onderzoek naar de bijdrage van het bewust inzetten van levels en dimensies van de ruimte binnen dans en bewegingstherapie, bij 12 tot 22 jarigen met een lage zelfwaardering, in de identiteitsontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit de probleemstelling is door mij als beweger en door andere studenten ervaren dat het gebruik van de ruimte een belangrijk onderdeel is van je identiteitsontwikkeling. Vanuit de literatuur wordt beschreven dat het thema ruimte een belangrijk onderdeel is van de identiteitsontwikkeling. Deze identiteitsontwikkeling loopt volgens de literatuur van 12 tot 22 jaar. Vanuit de instelling waar ik mijn onderzoek heb uitgevoerd, wordt het bewust inzetten van ruimte binnen het medium onderbelicht. Om het medium meer centraal te stellen, is ervoor gekozen om de ruimte bewuster in te zetten binnen de therapeutische behandeling, om te onderzoeken of dit een bijdrage kan leveren aan de zelfwaardering van 12 tot 22 jarigen in de identiteitsontwikkeling. Deze keuze is gemaakt vanuit persoonlijke ervaringen van mij als beweger en ervaringen die ik heb opgedaan in het stagejaar.
De vraagstelling die hieruit voortkwam was: Hoe kan het bewust inzetten van verschillende levels en dimensies van de ruimte binnen dans & bewegingstherapie een bijdrage leveren aan de zelfwaardering bij 12 tot 22 jarige in de identiteitsontwikkeling.
Deze vraagstelling heeft ertoe geleid dat ik volgens een actiegericht onderzoek te werk ben gegaan, binnen de instelling waar ik mijn stagejaar heb gevolgd (GGZ Breburg). Mijn onderzoek is uitgevoerd door drie cliënten, die allen individueel aan acht sessies hebben deelgenomen. Vijf sessies van elke cliënt zijn op video opgenomen. De nadruk van het onderzoek heeft gelegen op het bewust inzetten van de ruimte (levels en dimensies) binnen danstherapie, omdat dit in deze instelling onderbelicht blijft.
Vooral de ontwikkelfase (het opstellen van geschikte werkvormen) en de actiefase (het uitvoeren van het ontwikkelde actieplan), hebben veel tijd in beslag genomen. Vanuit mijn werkwijzen heb ik er bewust voor gekozen om gebruik te maken van ‘bekende’ spelvormen om de veiligheid en structuur te waarborgen. Wanneer er een vertrouwensband ontstond, heb ik ook gebruik gemaakt van ‘onbekende’ werkvormen waarin ik ondersteuning bood en ze uit daagde tot actie. Voor mij als onderzoeker waren het aantal sessies belangrijker dan het aantal respondenten. De actiefase heeft tien weken geduurd, waarin de kennismakingsfase, doorwerkfase, afsluitingsfase en evaluatiemomenten waren ingepland. Dit was een groot voordeel van het onderzoek en heeft bijgedragen aan de vele dataverzameling voor het uiteenzetten van de resultaten. De dataverzameling is tot stond gekomen via observaties vanuit LMA, video-opnames en evaluatiemomenten met ouders en behandelaren.
De structuur, het complimenteren, stimuleren, respecteren, openheid en het spelenderwijs confronteren en uitdagen binnen mijn therapeutische attitude en houding zijn duidelijk naar voren gekomen in mijn manier van werken met deze doelgroep. Sommige attitudes zijn verstevigd en andere attitudes en houdingen zijn toegevoegd aan mijn nieuwe werkmodellen.
Vanuit de resultaten is zichtbaar dat de cliënten zich in deze tien weken, in meerdere categorieën van het LMA profiel ontwikkeld hebben. Opmerkelijk in het beschrijven van de resultaten was, dat er overeenkomsten waren in de observaties van de cliënten, waardoor de resultaten vanuit de doelgroep duidelijk beschreven konden worden. Ook konden er verbindingen gelegd worden in mijn ingezette werkwijzen, observaties en evaluaties. Door het inzetten van verschillende technieken en het gebruiken van verschillende attitudes en houdingen, voelde de cliënten zich veilig en hebben ze binnen een korte tijd een grote ontwikkeling kunnen doormaken. Vanuit de beginsituatie en eindsituatie is duidelijk te zien dat de cliënten zich binnen alle categorieën hebben ontwikkeld en dat ze zich zekerder voelen.
Na dit onderzoek kan gesteld worden, dat het bewust inzetten van levels en dimensies binnen de therapeutische behandeling toegepast kan worden. Het biedt op verschillende gebieden inzicht op het functioneren van de cliënt, het bereikt een breder vlak in de ontwikkeling van verschillende andere categorieën van Laban en draagt bij aan de zelfwaardering van de cliënt.

Toon meer
OrganisatieZuyd Hogeschool
OpleidingCreatieve Therapie
AfdelingFaculteit Gezondheidszorg
Datum2013-06-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk