De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een waard vol léven : inrichtingsplan Krimpenerwaard Oost

Open access

Een waard vol léven : inrichtingsplan Krimpenerwaard Oost

Open access

Samenvatting

In de Krimpenerwaard is 2450 ha begrensd als Ecologische Hoofdstructuur (EHS), met als belangrijkste natuurdoelen weidevogels, botanisch grasland en een verbindingszone met moeraselementen. De realisatie van deze natuurdoelen dient geïntegreerd te worden met de opgave vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) die voor het gebied is vastgesteld. Zo’n 1000 ha van het als EHS begrensde gebied is in eigendom van het Zuid-Hollands Landschap (ZHL), maar slechts een klein deel daarvan is daadwerkelijk ingericht als natuur. Door de politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is het proces dat moet leiden tot realisering van de EHS grotendeels stilgevallen. Met dit rapport wil het ZHL bijdragen aan het weer op gang brengen van het genoemde proces en nagaan of het mogelijk is om in elk geval op haar eigendommen over te gaan tot daadwerkelijke inrichting en het verhogen van de natuurwaarden. In dit rapport is voor de polders Middelblok, Veerstalblok, Het Beijersche en Bilwijk een inrichtingsplan gemaakt voor de delen waar het ZHL aaneengesloten eenheden in bezit heeft. Dit projectgebied moet voor het grootste deel beheerd worden vanuit de overgangssituatie van landbouw naar natuur. Uit het inrichtingsplan blijkt dat er veel mogelijkheden zijn om de natuurwaarden van het gebied te verhogen.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingBos en natuurbeheer
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk