Details

Titel

Het Sportloket

Subtitel
Een onderzoek naar geschikte applicaties die de self-efficacy van het beweeggedrag van volwassen revalidanten bevorderen
Documenten
Auteur
Luteijn, N. (student)
Organisatie
HZ University of Applied Sciences
Instituut
Academie voor Economie & Management
Opleiding
Sport- & Bewegingseducatie
Rubriek
Recreatie & Sport
Opvoeding & Onderwijs
Trefwoorden
revalidatie, sport, applicaties
Samenvatting

Het revalidatiecentrum Revant te Breda heeft een sportloket. Dit sportloket is opgezet door Mirjam van den Bos en Astrid Bink. Zij willen op deze manier (oud) revalidanten een passend sportadvies aanbieden. De initiatiefneemsters zien dat (oud) revalidanten terugkeren bij het revalidatiecentrum met oude klachten. Dit komt omdat zij terugvallen in oude sport & beweeggewoontes. De (oud) revalidanten die zich bij het sportloket melden vragen naast het sportadvies naar sport- & beweegapplicaties voor op de smartphone. De revalidanten vertonen tijdens en vlak na de behandeling een bepaald sport- & beweeggedrag. Ze hebben moeite met het volhouden van dit gedrag, ofwel hun self-efficacy is te laag. De therapeuten bij het sportloket leek het een goed idee om sport & beweegapplicaties aan te bieden als hulpmiddel. Het onderzoek is gebaseerd op de functies en implementatie van de applicaties die beweeggedrag moeten stimuleren, de hoofdvraag luidt: “Welke applicaties zijn het meest geschikt om de self-efficacy ten aanzien van het beweeggedrag van volwassen revalidanten van Revant te stimuleren?” Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden is er data verzameld door vier deelvragen op te stellen en te beantwoorden. Eerst is er gekeken welke applicaties er op de markt zijn. Op basis van een literatuurstudie zijn vier applicaties geselecteerd (deelvraag één). Door therapeuten te interviewen en respondenten te enquêteren zijn de gegevens verzameld over gewenste functionaliteiten van de applicaties (deelvraag twee). Door deelvraag één en twee te beantwoorden zijn de applicaties Human en Endomondo gekozen voor een tiendaagse praktijktest. Beide applicaties zijn getest door vier revalidanten, gedurende de testperiode zijn er vijf beoordelingen ingevuld. Na afloop van de testperiode is er een interview afgenomen. Hieruit is gebleken wat de positieve en negatieve punten waren van de applicaties (deelvraag drie). Uit de data van de therapeuten en revalidanten is informatie gehaald met betrekking tot implementatie van de applicatie. Hieruit bleek dat de geadviseerde applicatie moet worden toegelicht aan de hand van een handleiding. De therapeuten moeten de revalidant de mogelijkheid bieden om met de applicatie te oefenen (deelvraag vier). Door deze deelvragen te beantwoorden is Human naar voren gekomen als meest geschikte applicatie. De motivatie- en geschiedenisfunctie waar Human over beschikt en Endomondo niet, bleek van doorslaggevende waarde bij de keuze. Zowel therapeuten als revalidanten hebben aangegeven dit belangrijke functies te vinden. Human is aanbevolen als meest geschikte applicatie, de implementatie is optimaal in de laatste week van het behandelproces in combinatie met een toelichting en handleiding. De implementatie van de applicatie kan verschillen per revalidant. Revalidanten met bijvoorbeeld een cognitieve beperking hebben mogelijk meer moeite met het gebruiken van een applicatie. Tot slot is het goed om te blijven zoeken naar betere opties omdat de ontwikkelingen op het gebied van sport & beweegapplicaties niet stilstaat.

Soort object
Bachelorscriptie
Taal
Nederlands
Datum
2016-03-07
Begeleider
Geenen, H.J.P.G.
Port, I. van de
Instelling
Revalidatiecentrum Revant, Breda
Waardering
0 Sterren (0)
Formaat
application/pdf
application/pdf
Rechten
Restricted Access
Deel dit document
Share

Waardeer

Vooraf:

De HBO Kennisbank geeft gebruikers de mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de website met als doel het stimuleren van en het uitwisselen en voortbouwen op kennis. De HBO Kennisbank behoudt zich het recht voor om teksten op de site aan te passen of te verwijderen.

Het adres wordt niet weergegeven
Geef een waardering *
Neem de code over
* Verplichte velden