De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rol van het YouTech event binnen de loopbaanoriëntatie van derdejaars vmbo theoretische leergang leerlingenderdejaars vmbo theoretische leergang leerlingen

De rol van het YouTech event binnen de loopbaanoriëntatie van derdejaars vmbo theoretische leergang leerlingenderdejaars vmbo theoretische leergang leerlingen

Samenvatting

Met dit onderzoek is getracht inzicht te krijgen in de invloed van het YouTech event op het beeld van en de attitude ten opzichte van techniek bij derdejaars vmbo tl leerlingen. Ondernemers organiseren samen met scholen bedrijfsbezoeken met de veronderstelling dat deze het beeld van en de attitude ten opzichte van techniek positief beïnvloeden zodat meer leerlingen technische vervolgstudies kiezen. Literatuuronderzoek geeft geen onderbouwing aan deze veronderstelling. Het YouTech event zou een alternatief kunnen zijn voor bedrijfsbezoeken. Bij de indeling van de leerlingen voor te bezoeken bedrijven wordt rekening gehouden met hun voorkeur voor een bepaalde bètawereld. De onderzoeksvraag is: Zijn na het YouTech event bij leerlingen de beelden van techniek en de attitude ten opzichte van techniek positiever geworden? De analyse van de onderzoeksresultaten laat zien dat het YouTech event in de huidige opzet geen significante verbetering geeft van deze beelden en attitude. Het inzicht dat het meten van gemiddelden geen beeld geeft van de beïnvloeding van individuele leerlingen, wijst op de noodzaak van nadere analyse van de dataset. Om alsnog vast te kunnen stellen of het YouTech event de beelden van en attitude ten opzichte van techniek positief beïnvloedt. Vervolgens doe ik aanbevelingen om de invloed van het YouTech event te vergroten.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerStoas Wageningen Vilentum Hogeschool
Datum6-06-6--20
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk