De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een evaluatieonderzoek naar de invloed van formatief assessment op de motivatie van vmbo-leerlingen

Een evaluatieonderzoek naar de invloed van formatief assessment op de motivatie van vmbo-leerlingen

Samenvatting

In dit onderzoek werd de invloed van formatief assessment op de motivatie van vmbo-leerlingen onderzocht. Dit onderzoek hoopt bij te dragen aan de discussie over de rol van toetsing in het onderwijs. In een quasi-experiment werden leerlingen van het 3e leerjaar bij het vak Mobiliteit en Transport onderworpen aan een interventie waarin formatief assessment centraal stond. Tevens was er een controlegroep waarbij de interventie niet werd uitgevoerd. Door toepassing van een vragenlijst (SRQ-A) werd een voor- en eindmeting uitgevoerd op de motivatie van de leerlingen. Tevens werd er bij de experimentgroep kwalitatief onderzoek uitgevoerd om de ervaring met formatief assessment in kaart te brengen. De resultaten van dit onderzoek laten geen significant verschil zien tussen de experiment- en controlegroep. Wel werd een toename van motivatie waargenomen bij de experimentgroep en een afname van motivatie bij de controlegroep. Tevens blijkt uit groepsinterviews met de leerlingen uit de experimentgroep dat de leerlingen positief zijn over formatief assessment. Vervolgonderzoek is nodig om generaliseerbare conclusies over de invloed van formatief assessment op motivatie te kunnen trekken.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Munnikenheide College
Jaar2017
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk