De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Leren doe je samen

de perceptie van participanten op het functioneren van lerende netwerken

Leren doe je samen

de perceptie van participanten op het functioneren van lerende netwerken

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van kennis ten aanzien van de perceptie van de participanten die deelnemen aan diverse fysieke lerende netwerken in de stad Utrecht. Al deze netwerken, van participanten met verschillende rollen en functies, hebben tot doel om een doorgaande lijn in de ontwikkeling van ‘het jonge kind’ te realiseren en om de kwaliteit van het professionele handelen te versterken. Uit literatuur blijkt dat professionals zich ontwikkelen door met en van elkaar te leren en een lerend netwerk is daarbij een passend professionaliseringsinstrument. In dit onderzoek is onderzocht in welke mate de dimensies onderwerp, sociale cohesie, praktijk en ruimte vanuit de organisatie aanwezig zijn volgens de participanten die deelnemen aan deze netwerken. Dit onderzoek is opgezet als een mixed–method design waarin kwantitatief - en kwalitatief onderzoek achtereenvolgens zijn uitgevoerd. Opvallend voor het kwantitatieve deel van dit onderzoek is de relatief hoge score op de dimensies onderwerp, sociale cohesie en ruimte vanuit de organisatie. Terwijl de verschillende participanten binnen de netwerken divers scoren op deze dimensies. Uit het kwalitatieve deel van het onderzoek blijkt dat de verschillen tussen de participanten niet groot zijn. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek zou zijn om verdiepend kwalitatief onderzoek uit te voeren.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
PCOU Willibrord
Datum2017-05-31
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk