De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gewasgebonden derogatie

kan een gewasgebonden derogatie bijdragen aan een efficiëntere mestbenutting

Gewasgebonden derogatie

kan een gewasgebonden derogatie bijdragen aan een efficiëntere mestbenutting

Samenvatting

Nederland beschikt over een gebruiksnorm van 170 kg/N per hectare voor de toediening van dierlijke mest. Deze norm is vastgelegd in de nitraatrichtlijn 91/676/1991. Door Nederland wordt hier een ontheffing op aangevraagd in de vorm van een derogatie. Bij een derogatie mag er totaal 230- of 250 kg N/ha. worden toegediend uit dierlijke mest afkomstig van graasdieren. Tot voor kort was het ondenkbaar dat Nederland weer opnieuw voor een periode van vier jaar een derogatie toegekend zou krijgen. Doordat gemaakte afspraken in de vorige periode over de maximale fosfaatproductie van de Nederlandse melkveestapel niet nagekomen zijn. Door middel van het fosfaatreductieplan in 2017 is het Nederland gelukt weer onder het fosfaatplafond te komen en is de derogatie verlengd voor de periode 2018-2019. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen of een toepassing van een gewasgebonden derogatie op landbouwgronden in Nederland door een zo efficiënt mogelijke verdeling van rundveemest, een financieel gunstiger resultaat geeft ten opzichte van een derogatie op bedrijfsniveau.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Countus accountants + adviseurs
Datum2018-05-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk