De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Deelname van docenten aan de professionaliseringsmethodiek Lesson Study

uit intentie wordt daad geboren

Deelname van docenten aan de professionaliseringsmethodiek Lesson Study

uit intentie wordt daad geboren

Samenvatting

Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) wil Lesson Study als effectieve professionaliseringsmethodiek inzetten om docenten in hun professionele ontwikkeling te ondersteunen. POV ervaart dat het effectief instappen van docenten in een Lesson Study-cyclus moeizaam verloopt. Om in de toekomst het enthousiasme voor deelname aan Lesson Study te vergroten is in dit verklarend multimethodenonderzoek onderzocht welke individuele factoren invloed hebben op de intentie van docenten om zich te professionaliseren door middel van Lesson Study. Respondenten, docenten uit één secundaire school, hebben hun intentie tot deelname aan Lesson Study aangegeven. Individuele factoren – zoals motivatie voor professionalisering, achtergrondkenmerken van docenten, bevlogenheid voor docentschap en vroegere deelname aan professionaliseringsactiviteiten – die een invloed hebben op die intentie, worden door middel van een vragenlijst onderzocht. Verdiepende interviews zijn gebruikt om zicht te krijgen op andere factoren die nog meer een rol spelen. Geconcludeerd kan worden dat de bevraagde docenten Lesson Study overwegend positief benaderen. De verschillende onderzochte individuele factoren, behalve bevlogenheid, lijken van invloed op hun intentie tot deelname. Respondenten met bepaalde kenmerken neigen een hogere mate van intentie te hebben om zich te professionaliseren door middel van Lesson Study; kenmerken zoals een hogere intrinsieke motivatie voor professionalisering, dienstanciënniteit of meer inzetten op samenwerken. De omgevingsfactoren - tijd of samenwerking met collega’s – hebben ook invloed én spelen een rol ten aanzien van de individuele factoren.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Provinicaal Onderwijs Vlaanderen
Jaar2019
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk