De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eigen leervragen beantwoorden met peer scaffolding

een interventie onderzoek in Primair Onderwijs

Eigen leervragen beantwoorden met peer scaffolding

een interventie onderzoek in Primair Onderwijs

Samenvatting

In dit onderzoek worden de ervaringen weergegeven van het toepassen van peer scaffolding ter begeleiding van leerlingen bij vraaggestuurd leren. Bij deze nieuwe werkwijze werkt een tutor met een scaffoldingscript als hulpmiddel met als doel een medeleerling, de tutee, te ondersteunen bij het beantwoorden van eigen leervragen. Er zijn interviews afgenomen met de tutors en tutees (leeftijd 9-11 jaar) om te analyseren hoe peer scaffolding is toegepast door de tutors en ervaren door zowel de tutees als de tutors. Uit de analyse blijkt dat tutors eigen, nieuwe manieren gebruikten om te signaleren dat de tutee hulp nodig had. Tutors hadden moeite met diagnosticeren waarover de hulpvraag van de tutee gaat. Niet het volledige scaffoldingscript werd toegepast en de scaffoldingstrategieën, waarbij een actievere rol van de tutor werd gevraagd, werden weinig gebruikt. De tutees gaven in de interviews aan dat ze moesten wennen hulp te vragen aan hun tutor in plaats van aan de leerkracht. Er is door de tutees nauwelijks hulp aan de leerkracht gevraagd. Desondanks intervenieerden de tutors met een gevarieerd aanbod van verschillende scaffoldingstrategieën waardoor de tutees verder konden werken aan hun leervraag.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
Stichting Conexus
Jaar2019
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk