De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Natuur inclusieve landbouw als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij

Natuur inclusieve landbouw als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij

Samenvatting

Voor ondernemers rondom Natura 2000 gebieden is kostprijsverlaging door middel van schaalvergroting vaak onmogelijk. De ontwikkelingsmogelijkheden rondom Natura 2000 gebieden zijn beperkt. Het kabinetsinzet is dat in 2030 de natuur in de natuurgebieden, op de landbouwgronden en in wateren rijker en veelzijdiger is. In het regeerakkoord is afgesproken dat in de directe omgeving van Natura 2000 gebieden bekeken wordt of agrarisch natuurbeheer een bijdrage kan leveren aan minder intensief landgebruik. Agrarisch natuurbeheer kan daarmee een positief effect hebben op de klimaatopgave en het natuurherstel.

OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2019-06-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk