De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Volhoudbaar samenwerkingsverband tussen akkerbouw en veehouderij in Noord-Nederland

Open access

Volhoudbaar samenwerkingsverband tussen akkerbouw en veehouderij in Noord-Nederland

Open access

Samenvatting

In dit werkstuk wordt ingegaan op de mogelijkheden van samenwerking tussen akkerbouw- en veehouderijbedrijven in Noord Nederland. Het werkstuk begint met een brede kader, hierin wordt toegelicht wat kringlooplandbouw precies is, waarom dit zo belangrijk is voor de toekomst en wat het kabinet graag wil veranderen binnen de landbouw richting 2050. Aan de hand van literatuurstudie wordt in het theoretisch kader uitgediept hoe kringlooplandbouw toe te passen is in samenwerkingen tussen akkerbouw en veehouderij. Door middel van het afnemen van interviews is onderzocht waar de bestaande samenwerkingen in Noord Nederland zich bevinden in het tijdspad van de plannen van het kabinet. Het onderzoek moet uitwijzen welke stappen in de praktijk haalbaar zijn of al uitgevoerd worden en welke stappen een belemmering opleveren voor de ontwikkeling van de bedrijven binnen de samenwerking. Tijdens de interviews staan vier deelvragen centraal: - Wat zijn drijfveren van de samenwerking voor de akkerbouw? - Wat zijn drijfveren van de samenwerking voor de veehouderij? - Zijn bestaande samenwerkingen op het goede spoor om de doelen omtrent kringlooplandbouw te halen? - Welke knelpunten kunnen een succesvolle samenwerking in de weg staan? Aan de hand van deze vier deelvragen wordt de hoofdvraag beantwoord: Op welke manier kan er een volhoudbare samenwerking tot stand komen tussen de akkerbouw- en veehouderijbedrijven in Noord Nederland? In de hoofdstukken resultaten en discussie worden de interviews uitgewerkt en is te zien waar de bestaande samenwerkingen mee bezig zijn en waar de knelpunten liggen. Het blijkt uit het onderzoek dat de meeste samenwerkingen bestaan uit uitsluitend landruil. Binnen de bedrijven van het onderzoek is slechts één samenwerking in Noord Nederland die zich bezig houdt met de kringlooplandbouw, maar ook daar lukt het nog niet de kringloop binnen de bedrijven gesloten te krijgen. Er kan geconcludeerd worden dat de geïnterviewde bedrijven goede manieren vinden van samenwerking maar dat ze ook tegen bepaalde regelgevingen aan lopen waardoor de uitbreiding van samenwerkingen stagneert. De weg naar kringlooplandbouw vraagt aan de individuele ondernemer een omslag in denkwijze. Een volhoudbare samenwerking kan alleen tot stand komen als de ondernemers volledig achter de samenwerking staan en elkaar wat gunnen, er moeten echter ook financiële voordelen zijn, direct of indirect. Een aanbeveling aan ondernemers is om eerst bij zichzelf te kijken waar de ketens verkort kunnen worden en hoe dit in een samenwerking toe te passen is. Dit onderzoek geeft de ondernemer handvaten om de voordelen, nadelen en de knelpunten tijdens de opstart van een samenwerking te onderzoeken.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingTuinbouw en Akkerbouw
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2020-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk