De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat zijn de mogelijkheden voor de teelt van zaaiuien in de Achterhoek?

Wat zijn de mogelijkheden voor de teelt van zaaiuien in de Achterhoek?

Samenvatting

Het areaal zaaiuien in Nederland is toegenomen van 11.000 hectare in 1994 tot 28.000 hectare in 2019. In klassieke uienteeltgebieden zoals Zeeland en Flevoland zijn problemen met bodemgebonden ziektes. Daarom zijn er nieuwe teeltgebieden met gezonde bodems nodig voor de uitbreiding van het uienareaal. Hierdoor is het areaal uien op zandgronden zoals in Drenthe vanaf 2010 sterk toegenomen, deze trend is niet in de Achterhoek te zien. Onderzoek naar het achterhalen van de potentie van de teelt van zaaiuien in de Achterhoek. Hiervoor zijn telefonische enquêtes afgenomen bij negentien akkerbouwers uit de Achterhoek om te achterhalen wat hun houding naar de teelt van zaaiuien is en om te ontdekken hoe uien in hun bouwplan zouden kunnen passen. Verder zijn vijftien percelen van de geënquêteerden beoordeeld op verschillende criteria zoals ontwatering, beregeningsmogelijkheden, bewerkbaarheid, stuifgevoeligheid en de onkruiddruk om te bepalen of de percelen geschikt zijn voor de teelt van zaaiuien.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingTuinbouw en Akkerbouw
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2020-07-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk