De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vervoersbewegingen binnen het waterschap Vechtstromen

Vervoersbewegingen binnen het waterschap Vechtstromen

Samenvatting

De redenen waaruit dit onderzoek is voortgekomen zijn de stikstof-crisis, de CO2-uitstoot problemen, duurzaamheid, tijd en geld. Om op deze onderwerpen invloed uit te oefenen is een hoofdvraag gesteld: “hoe kan het aantal vervoersbewegingen binnen het waterschap Vechtstromen verminderd worden?”. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden zijn een aantal deelvragen geformuleerd: - Welke vervoersbewegingen zijn er? - Wat zijn redenen voor de vervoersbewegingen? - Wat zijn alternatieven voor vervoersbewegingen? - Wat zijn redenen om te reizen als er ook gebruik gemaakt kan worden van een alternatieve werkwijze? In dit onderzoek zijn middels literatuuronderzoek en deskresearch antwoorden gezocht op deze vragen. Over vervoersbewegingen is al het één en ander geschreven in de literatuur. Dit onderzoek richt zich echter specifiek op het waterschap Vechtstromen. Om de specifieke situatie binnen het waterschap Vechtstromen in beeld te brengen zijn medewerkers van verschillende teams met verschillende functies steekproefsgewijs gevraagd om input te leveren. De conclusie en aanbevelingen kunnen echter ook interessant zijn voor andere overheidsorganisaties of bedrijven met meerdere vestigingen. Kort samengevat zijn de volgende resultaten en conclusies van belang: Vervoersbewegingen Er is onderscheid te maken tussen woon-werkverkeer, zakelijk verkeer, scholing en informele bijeenkomsten. Hiervoor wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de auto als vervoermiddel. Als wens is aangegeven om in de toekomst meer gebruik te willen maken van de fiets als vervoermiddel. Redenen Interne overleggen en samenwerken blijken de belangrijkste redenen te zijn om een vervoersbeweging te maken. Het is reeds de verantwoordelijkheid van de medewerker om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de werktijd en gebruik te maken van digitale vormen van verbinding (zoals Skype en video- conference), de mogelijkheid om thuis of op een externe locatie of bij partners te werken. Alternatieven Technologische middelen, alternatief vervoer en autodelen zijn de voornaamste alternatieven om in te zetten bij het verminderen van vervoersbewegingen. Voor de duurzaamheid is voor zakelijke reizen het openbaar vervoer als voorkeursoptie genoemd in de reisregeling. Ook zijn er poolauto’s beschikbaar voor medewerkers die met de fiets of als bijrijder bij carpoolen naar het werk komen. Deze poolauto’s worden bijna alleen op het hoofdkantoor aangeboden en zouden meer over de werklocaties van het waterschap Vechtstromen verspreid kunnen worden. Redenen om toch te reizen in plaats van te kiezen voor een alternatief Fysiek contact, informeel contact en non-verbale communicatie zijn de belangrijkste redenen om toch fysiek bij elkaar op een locatie te komen. Vervolgonderzoek is aanbevolen om te achterhalen of dit uit gewenning, cultuur of persoonlijke waarden voortkomt.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingBedrijfskunde en Agribusiness
PartnersAeres Hogeschool Dronten
Waterschap Vechtstromen
Datum2020-07-07
TypeAssociate degree
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk