De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verduurzaming grondverzetmachines

Open access

Verduurzaming grondverzetmachines

Open access

Samenvatting

Klimaatverandering is tegenwoordig een belangrijk onderwerp waaraan veel aandacht wordt besteed. Vanuit overheden worden bedrijven steeds meer gestimuleerd om over te stappen op zo duurzaam mogelijke manieren van werken. Het aandeel machines speelt hierin ook een rol. Bedrijven willen om deze reden gaan werken met duurzamere machines om zo de schadelijke uitstoot te beperken. Binnen de automobielsector is het verduurzamen al verder dan dat bij de grondverzetmachines is, hier zijn de kleinere segmenten al wel uitstootvrij beschikbaar, alleen grotere machines zijn maar sporadisch uitstootvrij leverbaar. De grootste ontwikkelingen zullen dus nog plaats moeten gaan vinden. Er wordt al veel getest en geëxperimenteerd maar een concrete oplossing voor de vraag is er nog niet. In dit onderzoek wordt verder ingegaan op de vraag welke alternatieve aandrijving het meest haalbaar is als vervanger voor de door dieselolie aangedreven grondverzetmachines. Om meer duidelijkheid te creëren met betrekking tot de verschillende duurzame alternatieven, zijn er deelvragen opgesteld die antwoord geven op verschillende aspecten omtrent de alternatieven. Zo zal er gestart worden onderzoek naar de verschillende mogelijkheden voor alternatieve aandrijvingen. Vervolgens zal ingegaan worden op de kosten behorend bij de verschillende alternatieven om zo meer te kunnen bepalen hoe realistisch het is dat een alternatief ook daadwerkelijk een goede kans maakt bij potentiële eindgebruikers van het product. Als laatst zal de efficiëntie van de onderzochte alternatieven behandeld worden. Hierbij dient duidelijk gemaakt te worden welk alternatief over het gehele proces van productie van de energievorm tot aan het gebruik ervan, het hoogste rendement heeft. Duurzame energie is momenteel namelijk schaars dus is het wel degelijk van belang om zo zuinig mogelijk om te gaan met de beschikbare energie. Na afloop van het drietal deelonderzoeken kon de hoofdvraag beantwoord worden. Een opstapeling van verschillende factoren heeft ertoe geleidt dat een elektrische aandrijving voor grondverzetmachines momenteel het meest kansrijk blijkt te zijn. Deze uitkomst van dit onderzoek kan meer duidelijkheid bieden aan zowel fabrikanten, toeleveranciers en eindgebruikers. Via deze manier kan immers beargumenteerd worden waarom de elektrische aandrijving momenteel de meest kansrijke is en wat hiervan de voordelen zijn ten opzichte van de andere behandelde alternatieven.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingBedrijfskunde en Agribusiness
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Ahlmann Nederland BV
Datum2021-08-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk