De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeerstages voor hbo bedrijfskundestudenten

Open access

Afstudeerstages voor hbo bedrijfskundestudenten

Open access

Samenvatting

Hbo studenten moeten minimaal één keer tijdens hun studie een stage lopen bij een organisatie, om praktische vaardigheden te ontwikkelen. Een onderzoek van Studentenbureau (2019) laat zien dat in 2019 61% van alle studenten in het hoger onderwijs het vinden van een stage als lastig ervaren. In voorgaande edities van dit onderzoek is er te zien dat bedrijfskundestudenten meer aangeven dat het lastig is om een stage te vinden dan andere studenten (Studentenbureau, 2018). Daarbij geeft dit rapport aan dat het moeilijker was voor een afstudeerstagiair om een stage te vinden dan voor een meewerkstagiair. Dit rapport onderzoekt de volgende hoofdvraag: Welke factoren zorgen ervoor dat hbo bedrijfskundestudenten lastig een stageplaats vinden? Deze factoren zijn onderverdeeld in twee categorieën: voor studenten zijn dit keuzecriteria zoals bekend in het marketingmodel over het koopbeslissingsproces van consumenten. Voor bedrijven zijn de factoren, productspecificaties, in te delen in de marketingmix: product, prijs, plaats en promotie. Daarbij is er onderzocht via welke kanalen studenten een stageplaats zoeken en via welke kanalen organisaties stagevacatures aanbieden. Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven graag willen dat studenten weinig begeleiding nodig hebben bij de stageopdracht en naast de opdracht tijd overhouden voor werkzaamheden. Niet alle studenten kunnen echter werkzaamheden verrichten, omdat ze van de hogeschool alle stagetijd aan de opdracht moeten besteden. Dit veroorzaakt dat deze studenten minder snel aangenomen worden. Studenten vinden het belangrijk om als volwaardig medewerker behandeld te worden. Bedrijven vinden het niet zo belangrijk om doorgroeimogelijkheden te bieden als studenten het vinden om deze te krijgen. Daarbij willen studenten serieuze taken en verantwoordelijkheden en willen ze werkzaamheden uitvoeren die ze niet al in eerdere stages hebben gedaan. Als vacatures niet de taken omschrijven die nieuw of serieus genoeg zijn voor de student, zal deze niet solliciteren. Hierdoor wordt de groep mogelijke afstudeerstages voor bedrijfskundestudenten kleiner en vinden ze lastiger een stage. Studenten zouden dit kunnen voorkomen door met bedrijven in gesprek te gaan over het takenpakket, waarbij het misschien uitdagender kan worden gemaakt dan in de vacature omschreven. Bedrijven hebben aangegeven dat ze een bedrijfskundestudent van minder toegevoegde waarde vinden dan andere studenten. Dit kan komen doordat het beeld wat bedrijven hebben over de studie Bedrijfskunde niet helder is: bedrijven weten niet goed wat bedrijfskundestudenten allemaal kunnen. Hier zou vervolgonderzoek naar kunnen worden gedaan, waarna bedrijven meer geïnformeerd kunnen worden over de kennis en kunde van bedrijfskundestudenten. Dit kan daarna de kans voor bedrijfskundestudenten om aangenomen te worden vergroten. Studenten zoeken meer via stagebemiddelingsbureaus naar stages, terwijl maar een klein deel van de bedrijven aangeeft hier stages aan te bieden. Studenten kunnen beter LinkedIn en stagebureaus van hogescholen gebruiken, want hier bieden bedrijven stages vaker aan. Bedrijven lijken minder begeleiding te willen geven aan studenten dan dat studenten nodig vinden. Omdat dit onderzoek er niet diep op is ingegaan, zou hier een vervolgonderzoek over gedaan kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingBedrijfskunde en Agribusiness
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2021-06-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk