De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Therapie met honden voor ouderen met een CVA op een revalidatie afdeling

Therapie met honden voor ouderen met een CVA op een revalidatie afdeling

Samenvatting

Mensen zijn al jarenlang in het gezelschap van honden en werken nauw met ze samen. Tegenwoordig worden honden steeds meer ingezet voor therapeutische doeleinden zowel nationaal als internationaal, Er zijn al veel onderzoeken gedaan die meten wat het effect van honden op mensen is en dan met name op ouderen. Doordat mensen steeds ouder worden ‘vergrijsd’ de samenleving in Nederland. Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking is ouder dan 50 jaar. Hierdoor neemt het aantal mensen dat langdurig zorg nodig heeft toe door stijgingen van bepaalde aandoeningen. Een van de meest voorkomende aandoeningen onder ouderen is een CVA. Deze aandoening heeft geen lange opname tijd in het ziekenhuis maar wel een lange nazorg, meestal in de vorm van revalidatie. Ouderen ervaren meer complicaties van een CVA dan jongere mensen. Hieronder vallen vaak veel mobiliteitsproblemen en psychische problemen. Hond inzetten tijdens de therapieën in de revalidatie zou hierbij kunnen helpen als extra ondersteuning en motivatie. Bij stichting Zorgspectrum is er onderzoek gedaan naar de behoefte van het inzetten van honden tijdens de revalidatie van ouderen met een CVA. Dit is gedaan omdat, als deze stichting er behoefte aan heeft, wellicht andere stichtingen ook gebruik willen gaan maken van honden als hulpmiddel tijdens de revalidatie. Zeker omdat bewezen is dat honden een positief effect hebben op mensen en dan met name ouderen.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
ZorgSpectrum
Datum2021-08-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk