De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van de fosforconcentratie op de benutting door geiten

Open access

Het effect van de fosforconcentratie op de benutting door geiten

Open access

Samenvatting

De Nederlandse agrarische sector is sterk ontwikkeld de laatste jaren, zo ook de melkveehouderij. Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw heeft de agrarische sector te maken met een overvloed aan mineralen, voornamelijk bestaand uit stikstof- en fosfaatoverschotten. Als gevolg hiervan is in 2018 het fosfaatrechtenstelsel tot stand gekomen, waarmee de huidige fosfaatproductie onder het fosfaatplafond moet komen. Dit zorgt ervoor dat onderzoek naar de P(fosfaat)-norm voor dieren interessante inzichten kan opleveren voor de agrarische sector. Om duidelijkheid te verkrijgen over de P-benutting van geiten bij verschillende fosforconcentraties in het rantsoen, luidt de onderzoeksvraag als volgt: - Wat is de invloed van het fosforgehalte in het geitenrantsoen op de fosforbenutting van niet-drachtige, droogstaande geiten? Bovenstaande onderzoeksvraag is beantwoord met behulp van drie deelvragen. Deze deelvragen verkennen een mogelijk verband tussen het fosforgehalte in het rantsoen en; de P-balans, de vertering van organische- en droge stof in feces evenals van cellulose in nylon zakjes.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2021-05-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk