De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Pedagogen opleiden tot autonome professionals

op zoek naar elementen voor een effectief curriculum

Pedagogen opleiden tot autonome professionals

op zoek naar elementen voor een effectief curriculum

Samenvatting

Het werkveld van de pedagoog is steeds in ontwikkeling. Sinds de transitie van de jeugdzorg in 2015 is de pedagogisch professional meer in de ‘the lead’, waardoor er een grotere autonome ruimte voor de pedagoog ontstaat. De opleiding Pedagogiek aan HZ University of Applied Sciences wil responsief blijven op de ontwikkelingen in het werkveld. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke elementen de ontwikkeling van de student tot autonome professional binnen de opleiding kan versterken. Uit onderzoek blijkt dat de autonome pedagogisch professional gedefinieerd kan worden aan de hand van de volgende kenmerken; actuele kennis, effectieve besluitvorming, reflectieve houding, verantwoording en kritisch. Voor beantwoording van de vraag zijn interviews met tien alumni gehouden en hebben acht docenten van de opleiding Pedagogiek een vragenlijst ingevuld. In dialoog met de docenten zijn in een discussiegroep de resultaten geïnterpreteerd en is er tot de conclusie gekomen dat er meer aandacht moet zijn voor het omgaan met weerstand in complexe situaties en de weerbaarheid van de student. Op basis hiervan is aan te bevelen om binnen het curriculum onder andere aan de hand van praktijkcasussen en intervisie aandacht te hebben voor de weerstand en weerbaarheid van de autonome pedagogisch professional.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingLeren en Innoveren
PartnerAeres Hogeschool Wageningen
HZ University of Applied Sciences
Datum2021-09-13
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk