De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kansen voor een machine coöperatie in Zuidelijk Flevoland

Open access

Kansen voor een machine coöperatie in Zuidelijk Flevoland

Open access

Samenvatting

In de akkerbouwsector is sprake van een stijgende kostprijs en steeds hogere eisen omtrent duurzaamheid. Om de kosten over meerdere boeren te spreiden en innovatieve machines te gebruiken, kan het strategisch zijn om met akkerbouwers onderling samen te werken met machines in een machinecoöperatie. Dit is in veel gebieden in Nederland gebruikelijk, maar bestaat nog niet in Flevoland. In deze studie is daarom onderzocht of er kansen zijn voor een machinecoöperatie in Zuidelijk Flevoland. Er zijn online enquêtes afgenomen onder 34 akkerbouwers in Zuidelijk Flevoland om te identificeren welke doelgroep al dan niet interesse heeft in een machine coöperatie; om kansen en barrières die verwacht worden te identificeren; en om te onderzoeken in welke machines boeren geïnteresseerd zijn om te delen. Daarnaast zijn vier interviews telefonisch afgenomen bij bestaande machinecoöperaties en samenwerkingen, om te onderzoeken welke voor- en nadelen er zijn.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2022-11-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk