De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Man & paard

van middelenmisbruik tot oog in oog met een paard, hoe heeft de maatschappij daar baat bij?

Open access

Man & paard

van middelenmisbruik tot oog in oog met een paard, hoe heeft de maatschappij daar baat bij?

Open access

Samenvatting

Paardondersteunde interventies laten veelbelovende resultaten zien voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Ex-gedetineerden en drugsverslaafden staan bekend om hun hoge recidive en probleemgedrag. Voor dit onderzoek is er de onderzoeksvraag opgesteld: ‘’Wat zijn de effecten van paardondersteunde interventies op de agressieregulatie, kwaliteit van leven en synchronisatie van ex-verslaafden en ex-gedetineerden over een behandelperiode van 12 weken?’’Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er een onderzoek uitgevoerd. De deelnemers werkten met niet-gedomesticeerde Konik-paarden. De deelnemers moesten aan het begin en aan het einde van het programma de ABSQ en PROMIS-29 vragenlijsten invullen. Deze ABSQ-vragenlijst meet de aanwezigheid van woede symptomen. De PROMIS-29 meet de kwaliteit van leven door vragen te stellen over diverse domeinen. Onder deze domeinen vallen: lichamelijk functioneren, angst, depressie, vermoeidheid, slaapstoornissen en vermogen een aandeel te nemen in sociale rollen en activiteiten. Door deze vragenlijsten in te zetten werd er inzicht verkregen over de agressieregulatie en kwaliteit van leven van de deelnemers. Naast de inzet van vragenlijsten werden de interventie sessies vier keer, één keer per maand gefilmd om de bewegingssynchronisatie tussen cliënt en paard te meten.Uit de resultaten op groepsniveau blijken geen significante verschillen aan te tonen. Op individueel niveau zijn er positieve verschillen waar te nemen. Cliënten lieten positievere scores zien in kwaliteit van leven en leken langer en frequenter synchronie op te bouwen met de paarden. De positieve trends in synchronisatie en kwaliteit van leven zijn te onderbouwen door diverse andere studies. Agressieregulatie liet een negatieve trend zien door een lichte stijging in scores. Deze stijging zou te verklaren kunnen zijn door de toename in bewustzijn van emoties en zelfregulatie. Hierdoor kunnen zij de symptomen beter herkennen waardoor de scores toenamen.In het onderzoek zijn er een paar discussiepunten. De onderzoeksdoelgroep is niet groot genoeg om wetenschappelijk onderbouwde conclusies te trekken gebaseerd op de resultaten. Daarnaast wordt het onderzoek uitgevoerd op een locatie met een constante in- en uitstroom van cliënten. Hierdoor starten de cliënten niet tegelijkertijd met hun revalidatietraject, waardoor de ene deelnemer langer paardondersteunde interventies volgt dan de ander wat mogelijk invloed kan hebben op de scores.Al met al lijken paardondersteunde interventies op individueel niveau een positieve bijdragen te kunnen leveren aan de doelgroep ex-verslaafden en ex-gedetineerden. Op basis hiervan wordt er aanbeloven om bij vervolgonderzoek een grotere steekproef te onderzoeken met coaching op meerdere locaties. Een tweede aanbeveling is om de duur van het onderzoek te verlengen om te onderzoeken of de trends voortzetten. Als laatste is het een aanbevolen om gediplomeerde coaches in te zetten om het welzijn van de paarden in de gaten te houden.

Toon meer
OrganisatieAeres Hogeschool
AfdelingDier- en Veehouderij
PartnerAeres Hogeschool Dronten
Datum2023-06-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk