De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Overgewicht jongeren Utrechtse Heuvelrug : Overgewicht jongeren verschilt per opleidingsniveau: wat is de rol van suikerhoudende dranken?

Open access

Overgewicht jongeren Utrechtse Heuvelrug : Overgewicht jongeren verschilt per opleidingsniveau: wat is de rol van suikerhoudende dranken?

Open access

Samenvatting

DOEL Momenteel kampt 14% van de middelbare scholieren in de Utrechtse Heuvelrug met overgewicht. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) heeft als doel om dit percentage terug te dringen naar 12%. Het is van groot belang overgewicht bij jeugdigen aan te pakken, aangezien dit een indicatiefactor is voor overgewicht op latere leeftijd. De inname van suikerhoudende dranken draagt bij aan de fundamentele oorzaak van overgewicht en obesitas, namelijk: een verstoring van de energiebalans tussen de inname van calorieën en calorieverbruik. Het doel van dit huidige onderzoek is het in kaart brengen van een mogelijk verschil tussen de inname van suikerhoudende dranken met betrekking tot het opleidingsniveau, geslacht en het BMI van tweedejaars leerlingen, schoolgaand in de Utrechtse Heuvelrug. Hierbij luidt de probleemstelling als volgt: “In hoeverre is er een verschil tussen de inname van suikerhoudende dranken, het opleidingsniveau, het geslacht en het BMI van tweedejaars middelbare scholieren van vmbo -kader/basis, vmbo-tl en havo en vwo/gymnasium uit de Utrechtse Heuvelrug en Nijkerk?”. METHODEN Het onderzoek betrof een exploratief, observationeel onderzoek waarbij, door middel van een fieldresearch, op een kwantitatieve manier de gegevens en het gedrag van een groep tweedeklassers in kaart werd gebracht. In opdracht van Bureau Sportimpuls werd het onderzoek uitgevoerd op drie verschillende middelbare scholen waar jongeren uit de tweede klas werden gemeten, gewogen en geënquêteerd. De enquête ging - naast opleidingsniveau, geslacht, leeftijd, lengte en gewicht - in op de inname van suikerhoudende dranken. Deze dranken zijn opgesplitst in vruchtensap, frisdrank, energiedrank, gezoete melkdrank en aanmaaklimonade. Het drinkgedrag werd nagevraagd met een 24hr-recall. De onderzoekspopulatie bestond uit 131 middelbare scholieren (tweedeklassers) met een leeftijd van dertien tot zeventien jaar. De gemiddelde leeftijd was 13,9 jaar (± 0,92). Het opleidingsniveau is gecategoriseerd in vmbo-basis/kader, vmbo tl/havo en vwo. De verschillende subgroepen werden met elkaar vergeleken door middel van de ANOVA toets (Univariate Analysis of Variance) en de Independent Sample T-test met een significantieniveau van 0,05. RESULTATEN Uit dit onderzoek blijkt dat de jongens gemiddeld (5,1 ± 2,8) meer suikerhoudende dranken per dag drinken dan meisjes (4,0 ± 2,6). Ook ten opzichte van het opleidingsniveau is er een verschil te zien in de consumptie van suikerhoudende dranken. Zo drinken leerlingen van het vmbo basis/kader aanzienlijk meer (5,7 ± 3,0) suikerhoudende dranken per dag dan vwo leerlingen (4,1 ± 1,8). De subgroep met de hoogste inname van suikerhoudende dranken zijn de jongens op het vmbo basis/kader (6,1 ± 2,7). Kinderen met overgewicht drinken gemiddeld de meeste glazen suikerhoudende dranken (5,0 ± 1,04) . CONCLUSIE Dit onderzoek wijst uit dat er een significant verschil te zien is in de inname van suikerhoudende dranken met betrekking tot het opleidingsniveau en het geslacht. Vmbo basis/kader leerlingen drinken gemiddeld meer suikerhoudende dranken dan vwo leerlingen. Kijkend naar de inname van suikerhoudende dranken per dag bij jongens is dit aanzienlijk meer dan bij meisjes. Vooral op vmbo niveau is dit verschil duidelijk te zien. Over de resultaten van kinderen met overgewicht kunnen geen harde uitspraken worden gedaan, omdat deze subgroep hiervoor te klein is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk