De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie staat er voor de klas? : invloed van de vooropleiding van de docent op de motorische ontwikkeling van kleuters

Wie staat er voor de klas? : invloed van de vooropleiding van de docent op de motorische ontwikkeling van kleuters

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om na te gaan of de vooropleiding van de docent invloed heeft op de motorische ontwikkeling van kleuters. Een optimale ontwikkeling van de motorische vaardigheden bij kinderen levert namelijk een belangrijke bijdrage aan de algemene ontwikkeling. Aan dit onderzoek deden 1046 Amsterdamse leerlingen uit groep 3 mee, verdeeld over vier groepen aan de hand van de vooropleiding van de leerkracht. De groep-akte bestond uit 42 leerlingen (gem. 7,00 jaar, 0,39sd), de groep-alo was 517 leerlingen (6,98 jaar, 0,59sd), de mixgroep was 241 leerlingen (6,55 jaar, 0,39sd) en de groep-pabo bestond uit 246 leerlingen (6,69 jaar, 0,42sd) Voor dit onderzoek is eenmalig de 4-vaardighedenscan afgenomen tijdens de gymles. Aan de hand van de 4-vaardighedenscan is de motorische leeftijd berekend, hiermee kon de motorische voorsprong/achterstand achterhaald worden voor elke groep. De data zijn via Excel in SPSS geïmporteerd. In SPSS werd een One-Way ANOVA inclusief post hoc test (Scheffe) uitgevoerd. Alle groepen hadden een motorische voorsprong, respectievelijk akte; 0,69 jaar (1,24sd), alo; 0,54 jaar (1,18sd), mix; 0,49 jaar (1,13sd) en pabo; 0,55 jaar (1,13sd), maar er werd geen significant verschil tussen de groepen gevonden (p = 0,797). Er kan geconcludeerd worden dat de vooropleiding van de docent geen invloed heeft op de motorische vaardigheden van kleuters. De belangrijkste aanbeveling voor de beroepspraktijk is daarom om zich te richten op het vergroten van het aantal uur bewegingsonderwijs. Wel wordt aanbevolen om onderzoek te blijven doen naar de motorische vaardigheden van kleuters met uitbreiding buiten Amsterdam om een breder beeld te krijgen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2020
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk