De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beweegredenen voor het kiezen van Bewegen, Sport en Maatschappij

Open access

Beweegredenen voor het kiezen van Bewegen, Sport en Maatschappij

Open access

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om in kaart te brengen wat de belangrijkste redenen zijn voor leerlingen voor het wel of niet kiezen van Bewegen, Sport en Maatschappij als keuze examenvak. Daarnaast is er gekeken of er een verband bestaat tussen het geslacht en het wel of niet kiezen van Bewegen, Sport en Maatschappij. Aan dit onderzoek hebben in totaal 207 leerlingen deelgenomen uit de derde, vierde, vijfde of zesde klas van het Amstelveen College. Van de deelnemers waren 98 (47,3%) jongens en 109 (52,7%) meisjes. Het aantal onderbouw leerlingen waren 61 (29,5%) en de bovenbouw leerlingen 146 (70,5%). Het onderzoek is digitaal uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst. Uit de resultaten van de hoofdvraag kwam naar voren dat de belangrijkste reden voor leerlingen in de boven- en onderbouw om BSM te kiezen is dat de leerlingen het vak interessant vinden. Daarnaast waren ‘De gemiddelde cijfers die ik voor LO haalde waren 8 of hoger’ en ‘Ik denk dat BSM zin heeft voor mijn vervolgopleiding’ ook twee belangrijke redenen. Uit de resultaten van de deelvraag kwam naar voren dat er geen significant verband is tussen het geslacht en het wel of niet kiezen van BSM als keuze examenvak. Dit zowel in de onderbouw (p=0,302) en de bovenbouw (p=0,866). Een aanbeveling voor de docent lichamelijke opvoeding is dat de docenten moeten blijven benoemen dat Bewegen, Sport en Maatschappij handig kan zijn voor een vervolgopleiding. Één van de belangrijkste redenen voor leerlingen om BSM te kiezen is namelijk ‘Ik denk dat BSM zin heeft voor mijn vervolgopleiding’. Daarnaast hoeft er geen onderscheidt gemaakt te worden in de manier waarop jongens en meisjes worden gemotiveerd voor het vak BSM. Er is geen verband tussen het wel of niet kiezen van BSM en het geslacht.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2019
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk