De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de relatie tussen motivatie en resultaat bij de leerlingen van 2 Kader-theoretische 1e klassen op CSG Het Noordik te Vriezenveen.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar de relatie tussen motivatie en resultaat bij de leerlingen van 2 Kader-theoretische 1e klassen op CSG Het Noordik te Vriezenveen.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is middels praktijkonderzoek in kaart gebracht welke verschillende capaciteiten er bij de leerlingen op gebied van IQ, CITO score en begrijpend lezen aanwezig zijn bij twee eerste klassen VMBO kader-theoretisch met een totaal van 52 leerlingen. Met enquêtes is onderzocht in welke mate verschillende vormen van motivatie aanwezig zijn voor het vak biologie bij deze twee klassen. Van deze verschillende vormen van motivatie is onderzocht welke invloeden ze hebben op de resultaten van de leerlingen.

Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat de leerlingen in de eerste klas VMBO kader-theoretisch erg uiteenlopend scoren op testen voor IQ, CITO en begrijpend lezen. Deze erg uiteenlopende scores laten zien dat de leerlingen niet dezelfde capaciteiten hebben. Het gemiddelde resultaat van alle 52 leerlingen voor het vak biologie is een 6,3.

Bij elke leerling wordt de motivatie op zowel een intrinsieke, een geïdentificeerde, een geïntrojecteerde en op een externe manier gereguleerd. De mate waarin de leerlingen op de verschillende manieren gemotiveerd worden, verschilt per leerling.

In deze onderzoeksgroep zijn verschillende verbanden aangetoond tussen de wijze waarop de motivatie gereguleerd wordt en het behaalde resultaat.
• Leerlingen met een hoog intrinsiek of hoog geïdentificeerd gereguleerde motivatie behalen gemiddeld betere resultaten dan leerlingen met een laag intrinsiek of laag geïdentificeerd gereguleerde motivatie.
• Leerlingen met een laag geïntrojecteerd gereguleerde motivatie behalen gemiddeld fors mindere resultaten dan de leerlingen met een hoog geïntrojecteerd gereguleerde motivatie.
• Leerlingen die zich sterk extern gemotiveerd voelen behalen gemiddeld de minste resultaten terwijl leerlingen die zich het minst extern gemotiveerd voelen gemiddeld de beste resultaten behalen.

Faalangst kan ook een motivatie zijn om inzet te tonen en daardoor mislukking te vermijden. In dit onderzoek is aangetoond dat leerlingen met positieve faalangst meer intrinsiek gemotiveerd zijn en dat ze betere resultaten halen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Windesheim
OpleidingLerarenopleiding Biologie
AfdelingDomein Bewegen en Educatie
PartnerHogeschool Windesheim
Datum2014-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk