De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optimaliseren van het leerrendement : Aan de hand van keuzeworkshops in het bewegingsonderwijs

Open access

Optimaliseren van het leerrendement : Aan de hand van keuzeworkshops in het bewegingsonderwijs

Open access

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om vast te stellen of er een significante invloed bestaat van keuzevrijheid binnen het bewegingsonderwijs en de mate waarin leerlingen bevrediging en frustratie ervaren tijdens de lessen. Ook is er gekeken of de invoering van keuzeworkshops leidt tot een verhoogde mate van zelfeffectiviteit, beter bekend als het geloven in de eigen mogelijkheden. Daarnaast is onderzocht of het Athletic Skills Model binnen de lessen bewegingsonderwijs in de bovenbouw van invloed is op mate waarin leerlingen bevrediging, frustratie en zelfeffectiviteit ervaren. Alle deelnemers zijn afkomstig van het Lumion, schoolniveau havo en vwo. De deelnemers, met een gemiddelde leeftijd van 15,40 (± 1,32) jaar, zijn onderverdeeld in drie onderzoeksgroepen, waarbij de eerste interventiegroep les kreeg aan de hand van workshops op basis van vrije inschrijving. Bij de tweede interventiegroep, die tevens les kreeg op basis van vrije inschrijving, werden de keuzeworkshops gegeven op basis van het Athletic Skills Model. De controlegroep, bestaande uit leerlingen uit de onderbouw, kreeg les op basis van het reguliere verplichte curriculum. De leerlingen kregen na de interventieperiode van 6 maanden een vragenlijst met betrekking tot de mate waarin bevrediging, frustratie en zelfeffectiviteit werd ervaren tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Er werd een invloed gevonden van de keuzeworkshops op de mate waarin leerlingen tijdens de lessen bevrediging en frustratie ervaarden. Zo is er een verhoogde mate van bevrediging (F (0,374) = 0,542; p < 0,001) en een verlaagde mate van frustratie (F (15,340) < 0,001; p < 0,001) gevonden. Er werd geen invloed gevonden van de keuzeworkshops op de mate waarin leerlingen zelfeffectiviteit ervaarden (F (0,261) = 0,611; p = 0,690). Tevens werd er geen invloed gevonden van het Atheltic Skills Model op de mate van bevrediging (F (1,820) = 0,181; p = 0,931), de mate van frustratie (F (1,909) = 0,171; p = 0,108) en de zelfeffectiviteit (F (0,539) = 0,465; p = 0,592). Op basis van deze gegevens en op basis van voorgaand onderzoek is geconcludeerd dat de invoering van de keuzeworkshops in het bewegingsonderwijs indirect leidt tot een verhoogde mate van autonomie. De invoering van de keuzeworkshops heeft derhalve een verbetering van het individuele leerrendement tot gevolg. Op basis van deze conclusie wordt het huidige voortgezet onderwijs geadviseerd om binnen het bewegingsonderwijs les te geven op basis van keuzeworkshops. Hierdoor zal er een stijging zijn in de mate waarin leerlingen autonomie ervaren tijdens het leerproces en kan er op deze manier een bijdrage worden geleverd aan het optimaliseren van het leerrendement.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk