De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De kennis, houding en vaardigheden van ouders met betrekking tot de leefstijl van hun peuter

Open access

De kennis, houding en vaardigheden van ouders met betrekking tot de leefstijl van hun peuter

Open access

Samenvatting

Achtergrond Kinderen van 2 jaar met een lage sociaaleconomische status en een Marokkaanse of Turkse afkomst hebben een groter risico op overgewicht. De rol van ouders kan bepalend zijn voor een kind van 0 tot 4 jaar. Dit zorgt ervoor dat de kennis, houding en vaardigheden van de ouders met betrekking tot leefstijl cruciaal kunnen zijn voor het kind. De onderzoeksvraag luidt: ‘Wat is de kennis, houding en vaardigheden van ouders met een niet-westerse migratieachtergrond en/of lage sociaaleconomische status (SES) met betrekking tot de leefstijl van hun kinderen in de leeftijd van 2.5-4 jaar?’ Methode De onderzoekspopulatie van dit onderzoek bestaat uit 148 ouders met kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar. De deelnemers zijn verdeeld naar SES en afkomst. De kennis, houding en vaardigheden van ouders op de voorschool zijn verzameld met behulp van een vragenlijst. De gegevens zijn volgens beschrijvende en toetsende statistiek geanalyseerd in IBM SPSS statistics 25. De oneway ANOVA en de Independent t-toets zijn hierbij toegepast. De resultaten zijn vertaald in gemiddelde scores verdeeld naar SES en afkomst. Resultaten Er is aangetoond dat de lage SES groep en de niet-westerse groep significant lager scoren op kennis (P < 0,001 en P = 0,002). Bij houding scoren dezelfde groepen het laagst, ofwel negatief. De lage SES groep scoort bij de vaardigheidsvragen voornamelijk de minst gunstige uitkomst, behalve bij de 4 voedings- en beweeg praktijken ‘Druk uitoefenen’, ‘Veiligheid restricties’, ‘Inactiviteit bevorderen’. Voor de niet-westerse groep geldt dat zij ook voornamelijk de minst gunstige uitkomst scoren, behalve bij de voedingspraktijk ‘Leren over voeding’. Conclusie Er is significant aangetoond dat ouders met een lage SES en/of een niet-westerse achtergrond over lage kennis beschikken, in vergelijking met ouders met een midden, hoge SES en/of westerse achtergrond. De houding betreffende de leefstijl van hun peuter is neutraal tot positief onder ouders met een lage SES en/of niet-westerse afkomst. Verder zijn er 4 resultaten bij vaardigheden gunstig behaald door de lage SES en/of niet-westerse ouders. De overige resultaten kwamen wel overeen met de verwachting, waarbij ouders met een lage SES en/of niet-westerse afkomst de minst gunstige resultaten behaalden

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2021
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk