De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Is er plek voor differentieel leren in de gymzaal?

Open access

Is er plek voor differentieel leren in de gymzaal?

Open access

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of er een verschil is in leereffect bij 60 leerlingen tussen de 14 en de 16 jaar, die met een differentiële of traditionele leermethode les hebben gekregen in de set-shot bij basketbal en hebben deelgenomen aan een zesdelige lessenreeks. Daarnaast is er onderzocht of er een verschil is in leereffect bij leerlingen met een goed of slecht functionerend werkgeheugen, en die op een differentiële of traditionele leermethode les hebben gekregen. De leerlingen werden verdeeld in een differentiële groep en een traditionele groep. Tijdens de eerste les vond de nulmeting plaats. Na drie lessen waarbij het oefenen van de set-shot centraal stond, vond de eindmeting plaats. Eén week later vond de retentietest plaats. Voor het beantwoorden van de hoofdvraag is gebruik gemaakt van de repeated-measures ANOVA, wanneer er een significant hoofdeffect werd gevonden zijn de verschillende metingen op interactie-effect onderzocht. Indien er tussen deze metingen een interactie-effect gevonden werd is er gebruik gemaakt van de posthoc testen, de independent en de paried samples t-test. Uit de independent samples t-test, is het verschil tussen beide groepen bij de nul- en eindmeting, niet significant (p= 0,181). Het verschil tussen de nulmeting en retentietest was significant (p=0,49) Net zoals het verschil tussen de eindmeting en retentietest (p=0,012). Het verschil tussen eindmeting en retentietest was significant (p<0,001). Bij de differentiële groep, was het verschil in nulmeting en retentietest, en eindmeting en retentietest ook significant (p<0,001). Met behulp van repeated-measures ANOVA, is onderzocht, of er een verschil aanwezig was tussen leerlingen met een goed, of met een slecht functionerend werkgeheugen, dit bleek niet significant (p= 0,729). Naar aanleiding van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de differentiële leermethode, de voorkeur heeft, bij het verbeteren van de set-shot bij basketbal. Het leereffect is groter, in vergelijking met de traditionele leermethode. Er is geen verschil in leereffect, tussen leerlingen met een goed, of slecht functionerend werkgeheugen, die met een differentiële of traditionele leermethode les hebben gekregen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingAcademie voor Lichamelijke Opvoeding
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk