De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

The Food Lab HvA : Een case study naar studenttevredenheid en duurzaamheid binnen de catering

Open access

The Food Lab HvA : Een case study naar studenttevredenheid en duurzaamheid binnen de catering

Open access

Samenvatting

De Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam hebben sinds 01-01-2017 een aanbestedingsovereenkomst met de cateraar Cormet over de uitvoering van de catering op alle faculteiten van de HvA en UvA. Binnen deze aanbesteding zijn er twee uitzonderingen mogelijk met betrekking tot de invulling van de reguliere eet- en drinkvoorzieningen. Eén van de uitzonderingen vindt plaats op de Amsterdam University College (AUC). Volgens de afdeling Facility Services van de HvA/UvA heeft deze faculteit behoefte aan een “student-run-canteen”, hetgeen zich uit in een kantine met een duurzaam, gezond en goed geprijsd assortiment dat gerund wordt door studenten. De context van deze behoeften is echter niet duidelijk, hetgeen de aanleiding vormt voor deze afstudeerscriptie. Deze afstudeerscriptie wordt uitgevoerd in opdracht van Facility Services HvA/UvA en heeft als doel de behoeften in context te plaatsen en een invulling te geven aan een ‘’student-run- canteen’’. Dit mondt uit in de volgende hoofdvraag: ‘Hoe kan en moet het huidige cateringaanbod op de AUC-campus veranderd worden zodat het zal blijven voldoen aan de wensen van studenten?’ De hoofdvraag wordt onderzocht en beantwoord door middel van zes onderzoeksmethoden, die zijn opgedeeld in een inspiratie, idee vorming en implementatie fase. De inspiratie fase bestaande uit een focusgroep, diepte-interview en stakeholderanalyse was erop gericht om een eerste inzicht te krijgen op de deelvragen, omdat er onduidelijkheid was over de context van de behoeften van studenten. Uit deze fase is gebleken dat studenten liever invloed uitoefenen dan werken in de kantine en dat een wetenschappelijk onderbouwd kader rondom duurzame en gezonde voeding niet gevormd kan worden. Op basis van deze resultaten zijn het literatuuronderzoek en het consumentenonderzoek vormgegeven. Het literatuuronderzoek heeft als doel een definitief kader te vormen rondom duurzame en gezonde voeding. Het consumentenonderzoek had als doel de algemene tevredenheid en behoeften met betrekking tot de ‘’student-run-canteen’’, duurzame en gezonde voeding in kaart te brengen en is uitgevoerd aan de hand van de Net Promotor Score. Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat eten volgens de Richtlijnen Goede Voeding en daarmee de Schijf van Vijf zowel een duurzaam als gezond voedingspatroon garanderen. De NPS score is dat -37 (staat gelijk aan 55%) van de doelgroep ontevreden is over het kantine aanbod. De top drie factoren waar men op dit moment behoefte aan heeft zijn: prijs, duurzaamheid en versheid van de producten. Op basis van bovenstaande resultaten is de pilotstudie opgezet om een extra onderbouwing te geven aan het onderzoek. De resultaten uit het onderzoek zijn gebruikt om een assortiment samen te stellen dat vervolgens onder een zelf ontwikkeld merk verkocht werd, namelijk: ‘’The Food Lab HvA’’. Zo is het assortiment zoveel mogelijk op basis van plantaardige eiwitten opgesteld en samengesteld vanuit de Richtlijnen Goede Voeding. Wat het gezonder en duurzamer maakt. Daarbij werden de producten vers gemaakt en op locatie afgewerkt om versheid te garanderen. ‘’The Food Lab HvA’’ producten werden vier weken lang verkocht op de AUC en lieten een stijgende lijn zien in verkoopcijfers. Hetgeen aangeeft dat de producten aansluiten bij zowel de cateraar als de doelgroep. Het succes van de pilotstudie is tevens een antwoord op de hoofdvraag. Uit de literatuurstudie blijkt dat een duurzamer assortiment bereikt kan worden door het volgen van de Richtlijnen Goede Voeding. Dit in combinatie met het consumentenonderzoek en “The Food Lab HvA’’ heeft aangetoond dat een assortiment dat gezonder, duurzamer en op basis van input van de studenten in de smaak valt bij zowel cateraar als consument. De ontworpen enquête is reproduceerbaar en er wordt dan ook geadviseerd om daarmee behoeftes in kaart te brengen. Vervolgens kan middels ‘’The Food Lab HvA’’ de behoeftes vertaald worden in een passend assortiment. In theorie is het ook mogelijk studenten van verschillende opleidingen mee te laten werken aan ‘’The Food Lab HvA’’. Wel wordt er een diepgaander onderzoek omtrent prijsbeleving aanbevolen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk