De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Boboli Benelux BV - A Sustainable Future : Inventarisatie van het huidige kwaliteitsmanagementsysteem ten opzichte van de milieu- en energiemanagementsystemen ISO 14001 en ISO 50001 en de implementatie van deze systemen

Open access

Boboli Benelux BV - A Sustainable Future : Inventarisatie van het huidige kwaliteitsmanagementsysteem ten opzichte van de milieu- en energiemanagementsystemen ISO 14001 en ISO 50001 en de implementatie van deze systemen

Open access

Samenvatting

Achtergrond: Sinds begin jaren '80 maakt het milieu deel uit van strategische en operationele beslissingen die bedrijven nemen. Boboli Benelux B.V. is een snel groeiend productiebedrijf dat sinds 1998 verschillende soorten mediterrane broodsoorten bakt. Met een tweede productielijn onder constructie groeit ook de verantwoordelijkheid naar haar omgeving en daarvan is het bedrijf zich bewust. Om de impact op het milieu en het managen van het energieverbruik bij Boboli effectiever te monitoren willen zij gebruik gaan maken van het milieumanagementsysteem ISO 14001 en het energiemanagmentsysteem ISO 50001. Doel: Het doel van dit onderzoek is te bepalen in hoeverre het huidige kwaliteitsmanagementsysteem aansluit op de milieu- en energiemanagementsystemen ISO 14001 en ISO 50001 . Als aanvulling hier op speelt de vraag in hoeverre het personeel bereid is zich in te zetten voor het verbeteren van het milieu. Methode: Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, documentanalyse, interviews en een vragenlijst. De documenten van het kwaliteitsmanagementsysteem zijn geanalyseerd voor een nulmeting ten opzichte van de normelementen van de ISO 14001 en ISO 50001.Het kwalitatieve onderzoek in de vorm van diepte-interviews zijn afgenomen bij leidinggevenden van verschillende afdelingen binnen het bedrijf. Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd door een vragenlijst af te nemen onder al het vaste personeel. Resultaten: In totaal zijn negen leidinggevende geïnterviewd en hebben 114 respondenten van het vaste personeel de vragenlijst ingevuld (n=114). Een meerderheid van de geïnterviewden geeft aan weinig ervaring te hebben met milieu- en energiemanagementsystemen. Wel staan zij positief tegenover het invoeren van een milieu- of energiebeleid. De meerderheid wil wel graag weten wat er binnen Boboli allemaal al gedaan wordt ter bevordering van het milieu en geven aan dat het belangrijk is om te beginnen met kleine aanpassingen die weinig tot geen kosten met zich mee brengen. Het vaste personeel geeft aan de milieuaspecten afvalbeheer, waterbesparing, energiebesparing, diervriendelijke producten, en milieuvriendelijke verpakking allemaal belangrijke aspecten te vinden. De gemiddelde scores wijken significant van de middelste waarde 4 (p<0.00). Ook voelt het personeel zich niet altijd even betrokken bij deze aspecten terwijl zij wel aangeven bereid te zijn zich hier voor in te zetten. Het huidige kwaliteitssysteem sluit niet volledig aan op de ISO 14001 en ISO 50001. Wetgeving en klanteneisen op gebied van milieu zijn voor Boboli terug te vinden in beide ISO normen. Conclusie: Het huidige kwaliteitsmanagementsysteem sluit niet aan op een aantal normelementen uit de plannende en uitvoerende fasen. Voor de controlerende en corrigerende fasen sluit het goed aan. Daarnaast hebben wetgeving en klanten op dit moment geen invloed op milieuprestaties van Boboli. In tegenstelling tot de verwachtingen van leidinggevende vormt het personeel wel voldoende draagvlak voor de implementatie van een milieu- en energiebeleid. Zo is het belangrijk om met kleine aanpassingen te beginnen om draagvlak bij het managementteam te creëren. Educatie op gebied van milieu en energie is wenselijk ter bevordering van de bewustwording.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2017
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk