De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe kan Wim 'klare wijn' schenken? : De perceptie van wijn en gezondheid

Open access

Hoe kan Wim 'klare wijn' schenken? : De perceptie van wijn en gezondheid

Open access

Samenvatting

Introductie Volgens het Voedingscentrum staan op internet vaak tegenstrijdige voedingsadviezen, ook over nieuwe onderzoeken naar de gezondheidseffecten van alcohol (1). Deze onderzoeken belichten vaak de negatieve en positieve effecten van wijn. Uit onderzoek van Nielsen blijkt dat 41% van de wijnconsumenten in 2016 minder wijn heeft geconsumeerd ten opzichte van 2015 (2). De Koninklijke Vereniging Nederlandse Wijnhandelaren (de KVNW) is de initiatiefnemer van de consumentencampagne Wine in Moderation, geïnitieerd om wijnconsumenten te informeren over een verantwoorde wijnconsumptie. De internationale Wine in Moderation campagne is door de KVNW vertaald naar de Nederlandse consument; Wim over wijn. De internationale en Nederlandse campagne hebben gezamenlijk het doel om wijnconsumptie op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen wat de perceptie van wijnconsumenten is van wijn en de gezondheidsgevolgen. Op deze manier kan voorlichtingsmateriaal ontwikkeld worden om consumenten te helpen een weg te vinden tussen alle complexe, onvolledige en soms onjuiste informatie. Methoden De hoofdvraag is beantwoord door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Om na te gaan wat er bekend is over de gezondheidseffecten van matige wijnconsumptie is literatuuronderzoek uitgevoerd. Vervolgens is digitaal een enquête verspreid om erachter te komen wat de wijnconsumptie en visie is ten aanzien van wijn en gezondheid onder bewoners van de Randstad. Als aanvulling op het kwantitatieve onderzoek zijn vijf interviews afgenomen bij verschillende (wijn)experts. De respondenten van het kwalitatieve onderzoek zijn twee beleidsmakers bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de directeur van de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie, een marketing manager bij wijnimport J. Bart, directeur van de KVNW en projectmanager van de Deutsche Weinakademie. De interviews hebben inzicht gegeven in de beïnvloeding van (wijn)experts op de perceptie van wijnconsumenten ten aanzien van wijn. Resultaten De resultaten laten zien dat 62,9% van de 89 wijnconsumenten denkt dat wijn positieve effecten heeft op de gezondheid. Van de ondervraagden geeft 50,6% aan veel verschillende informatie over wijn en de gezondheidseffecten te horen. Verder zou 33,7% meer informatie willen over wijn en de gezondheidseffecten, terwijl 66,3% hier geen behoefte aan heeft. De respondenten die wel behoefte hebben aan informatie, ontvangen dit het liefst via een website. Het grootste deel van de respondenten beoordeelt wetenschappelijke artikelen als meest betrouwbare manier om informatie te verkrijgen. De interviews hebben geen eenduidig beeld opgeleverd met betrekking tot het informeren over matige wijnconsumptie. Conclusie Wijnconsumenten uit de Randstad hebben de perceptie dat wijn positieve gezondheidseffecten heeft. Daarbij is de wijnconsument zich wel bewust dat wijn ook negatieve gezondheidseffecten kent, elke dag een glas wijn past volgens wijnconsumenten uit de Randstad namelijk niet in een gezonde leefstijl. Van de wijnconsumenten uit de Randstad is bijna een kwart minder gaan drinken wegens de gezondheid. Uit de interviews is te concluderen dat het doel van wijnexperts om consumenten te informeren over matige wijnconsumptie sterk uiteenloopt. Één op de drie wijnconsumenten heeft behoefte aan meer informatie over wijn en gezondheid. Om aan deze behoefte gehoor te geven, is het van belang dat wetenschappelijke artikelen vertaald worden naar begrijpelijke taal. Deze boodschap wordt overgedragen via de website wimoverwijn.nl.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk