De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Selecteren om te differentiëren

Open access

Selecteren om te differentiëren

Open access

Samenvatting

De economiedocenten op de school waar het onderzoek plaatsvindt ervaren problemen met het indelen van de leerlingen in drie groepen om te kunnen differentiëren volgens de igdimethode. Om de docenten te ondersteunen met de selectie van de leerlingen is onderzocht of een toets ontwikkeld kan worden op het gebied van rekenvaardigheden, wiskundige vaardigheden en tempo voor het vak economie zodat de leerlingen aan het begin van 4 havo met behulp van de resultaten van de toets rechtvaardig kunnen worden ingedeeld in drie groepen. Vanuit de literatuur zijn een aantal ontwerpeisen voortgekomen die leiden tot een eerste ontwerp van de selectietoets. Deze selectietoets is in verschillende cycli voorgelegd aan docenten en leerlingen en vervolgens geanalyseerd. De toets bestaat uit vragen die aansluiten op doelen opgesteld uit het eindexamencurriculum van de havo. Na de afname van het eindontwerp blijkt dat de gemiddelde p-waarde 0,68 is, met een aantal uitschieters naar boven (te makkelijk) en naar beneden (te moeilijk). De meeste vragen discrimineren voldoende, maar één vraag correleert negatief. Daarnaast levert de toets een Cronbach’s alfa op van minimaal 0,863. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een betrouwbare toets is ontworpen die een rechtvaardige indeling kan faciliteren wat betreft de rekenkundige- en wiskundige vaardigheden en het tempo van de leerlingen. Hierdoor kan na de start van het schooljaar snel een indeling gemaakt worden op basis van deze vaardigheden en tempo in instructieafhankelijke-, instructiegevoelige- en instructieonafhankelijke leerlingen, zodat de economiedocenten meteen kunnen starten met differentiëren. Het blijft echter noodzaak om voor de indeling in tweede instantie ook te kijken naar de persoonskenmerken van deze leerlingen en later in het jaar naar de uitkomsten van de toetsen voor economie omdat ook deze feiten van belang zijn voor de indeling.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Algemene Economie
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2020
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk