De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van incident naar structureel: Een onderzoek naar nieuws en relevantiebeleving tijdens de geschiedenisles

Open access

Van incident naar structureel: Een onderzoek naar nieuws en relevantiebeleving tijdens de geschiedenisles

Open access

Samenvatting

Iedere docent wil natuurlijk gemotiveerde en actieve leerlingen tijdens de les, maar hoe kan je als docent de motivatie bevorderen? De motivatie van leerlingen kan groter worden wanneer ze de relevantie inzien van een vak. Een mogelijke reden waarom leerlingen geschiedenis als relevant ervaren is wanneer die betekenis kan geven aan hun eigen leven. Een manier om dit te doen is het heden met verleden te verbinden. Met name leerlingen in de onderbouw van de middelbare school zien nauwelijks de relevantie van het vak geschiedenis. In dit onderzoek wordt onderzocht in hoeverre het structureel aanbieden van nieuwsitems - ‘het heden’ - tijdens de geschiedenisles de relevantiebeleving van leerlingen in de onderbouw voor het vak geschiedenis vergroot. Bij een havo-vwo brugklas van 28 leerlingen is zeven weken lang, één maal per week, de geschiedenisles gestart met een nieuwsles. Daarbij hebben leerlingen verbanden proberen te leggen tussen een door de docent geselecteerd nieuwsitem en onderwerpen uit de geschiedenisles. Voorafgaand aan deze zeven weken is de relevantiebeleving bij deze leerlingen gemeten met behulp van de RHMS-meter, de beginmeting. Na afloop is nogmaals de relevantiebeleving gemeten. Door deze gegevens met de beginmeting te vergelijken, kon onderzocht worden of er een verschil in relevantiebeleving meetbaar was. Om mogelijke uitkomsten te kunnen duiden is bijgehouden in welke mate de leerlingen op de hoogte waren van de geselecteerde nieuwsitems, zijn de door de leerlingen gegeven antwoorden verzameld en geanalyseerd en is er na afloop van het onderzoek een situationele interessetest afgenomen. De resultaten lijken erop te duiden dat door de interventie, bestaande uit de nieuwslessen, de relevantiebeleving van jongens in de brugklas voor het vak geschiedenis mogelijk is vergroot. Deelonderzoeken ondersteunen deze uitkomst. Leerlingen blijken op de hoogte van de aangeboden nieuwsitems en steeds beter in staat te zijn abstracte verbanden met onderwerpen uit de geschiedenisles te zien en beschrijven. Leerlingen geven na afloop van de interventie aan dat er nuttige, belangrijke en leuke dingen geleerd zijn. Omdat bij het onderzoek in de nameting wel een verschil in relevantiebeleving bij jongens en niet bij de meisjes is gemeten, zou interessant kunnen zijn om dit nader te onderzoeken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Geschiedenis
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2020
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk