De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spelenderwijs op weg naar fysieke fitheid

Samenvatting

Dit verslag beschrijft de ontwikkeling van een bordspel, in te zetten in de revalidatie van kinderen met
Developmental Coordination Disorder.
Het UMCG Centrum voor Revalidatie in Haren, hierna genoemd het CvR, wil door middel van gamificatie
het revalidatieproces verbeteren. Het behaalde motorische resultaat van het kind aan het eind
van de revalidatie, neemt in de periode erna langzamerhand weer af.
Het Personal Enrichment System of Rehabilitation framework dat in de voorgaande periode ontwikkeld
is, benoemt gebieden van het proces van de kinderrevalidatie. Deze gebieden zijn: “Samen doelen
formuleren”, “Contextualiseren”, “Doen” en “Evalueren”.
Aansluitend op de doelstelling van het CvR wordt de focus gelegd op het gebied “Samen doelen
formuleren”. In dit gebied wordt de hulpvraag van het kind duidelijk en dat is ook van belang na het
revalidatieproces. In het gesprek waaruit de hulpvraag van het kind helder wordt is het de vraag of het
van het kind komt omdat het Canadian Occupational Performance Measure moeilijk is in te vullen voor
een kind. Hieruit is de volgende hypothese gevormd:
In een speelse omgeving kunnen we de voorwaarden voor de houding van therapeuten en
ouders zodanig beïnvloeden dat het kind de vaardigheid krijgt om zelf stem te geven aan
zijn therapie.
Voordat de hypothese getoetst kan worden, moet er een speelse omgeving komen. Dit wordt de design
opdracht van dit verslag die luidt als volgt:
Ontwerp een spel dat een speelse omgeving creëert waarin de hiërarchische lagen
worden doorbroken en dat het kind de vaardigheid geeft zelf stem te geven aan zijn therapie.
Voor het uitwerken van de opdracht is de design thinking methodiek toegepast om structuur te geven
en om het risico van het ontwikkelen van een foutief product klein te houden.
Uit onderzoek en het houden van een interactieve workshop met kindertherapeuten zijn de volgende
zes spelvereisten gekomen:
I) Ouders worden geactiveerd om een open gesprek aan te gaan met hun kind.
II) Het spel daagt het kind, de ouder(s) en de professional uit om het te spelen.
III) Het kind kan zijn interesses uiten in het spel.
IV) Ouders kunnen hun zorgen en wensen uiten.
V) Het spel moedigt het kind aan om zelf keuzes te maken.
VI) Spel-elementen leveren informatie op voor de professional met betrekking tot de
hulpvraag van het kind.
Het bordspel dat daaruit is ontstaan, met het uitwerken van vraag (4), is gevolgens getest met medestudenten,
kinderen van de basisschool “de Kromme Akkers” en met kinderfysiotherapeuten van het
CvR. De speelbaarheid van het bordspel stond voorop, omdat het voor het kind een leuke ervaring
moet zijn. Uit de derde iteratie is gebleken dat het bordspel kinderen erg aanspreekt. Op die bevindingen
is het bordspel verder verfijnd en kan gezegd worden dat het gelukt is een speelse omgeving te
creëren die voldoet aan de bovenstaande vereisten.
Het bordspel geeft het kind de mogelijkheid stem te geven aan zijn of haar therapie door middel van:
rolkaarten, die het kind en ouders in staat steld een andere hiërarchische rol aan te nemen.
activiteitkaarten, die het kind ondersteunen bij het geven van eigen voorkeuren.
De hiërarchische lagen in het bordspel worden doorbroken door de rolkaarten en door het fenomeen
Magic Circle die het bordspel zelf faciliteert.
Voor de ouders en kinderfysiotherapeuten is in het bordspel een afrondingsfase toegevoegd, die als
gereedschap dient om informatie te krijgen door vragend ingesteld te zijn naar het kind toe.
Het bordspel is nu zover dat de hypothese getoetst kan worden, door het in te zetten in de follow-up
fase van de revalidatie.

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
OpleidingCommunication & Multimedia Design
AfdelingAcademie ICT & Creative Technologies
PartnerUMCG Beatrixoord, Centrum voor Revalidatie, Haren
Datum2016-10-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk