De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motivatie van leerlingen in groep 8 van verschillende etnische herkomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Motivatie van leerlingen in groep 8 van verschillende etnische herkomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre motivatie verschilt voor kinderen wier ouders een verschillende herkomst hebben. De herkomstgroepen die meegenomen worden in het onderzoek zijn autochtone Nederlandse leerlingen, leerlingen wier ouders uit Suriname, Antillen of Molukken komen en leerlingen van wie de ouders uit Turkije of Marokko afkomstig zijn. Er is een steekproef getrokken van 9324 leerlingen uit groep 8 van wie de herkomst van een of beide ouders bekend is. Motivatie is gemeten aan de hand van twee dimensies: taakmotivatie en prestatie. Beide zijn gebaseerd op de dimensies taak (mastery) en ego (performance) uit Maehrs’ model voor persoonlijke betrokkenheid (Maehr, 1984). De dimensie taakmotivatie bleek samen te hangen met de verschillende herkomstgroepen. Er is een verschil tussen de herkomstgroep Nederland en leerlingen uit de herkomstgroep Suriname, Antillen of Molukken en de score op de dimensie taakmotivatie. Hierbij geldt dat leerlingen uit herkomstgroep Suriname, Antillen of Molukken een hogere taakmotivatie hebben dan Nederlandse leerlingen. Ook de achtergrondvariabele schooladvies is van voorspellende waarde wat betreft taakmotivatie. Er werden geen verschillen gevonden tussen de herkomstgroepen, de achtergrondvariabelen en de scores op de dimensie prestatie. Ondanks het gevonden verschil in taakmotivatie bij de herkomstgroep Suriname, Antillen of Molukken is er in het algemeen geen significant verschil is gevonden in motivatie op basis van herkomst.

Toon meer
OrganisatieNHL Stenden Hogeschool
Datum2015-06-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk