De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Andisiva Kakuhle Isi Ngesi

Engels als instructietaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Andisiva Kakuhle Isi Ngesi

Engels als instructietaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek 'Andisiva kakuhle lsi ngesi' is gericht
op het ontwikkelen van Engels als instructietaal. Er
is onderzocht we Ike interventies kunnen bijdragen
aan een beter begrip van Engels als instructietaal
binnen grade 4 van Qhayiya primary school in
Bathurst, Zuid Afrika.
'Andisiva kakuhle lsi ngesi' is Xhosa voor 'lk begrijp
geen Engels'. Deze titel is gekozen omdat dit het
grootste probleem is waar men tegen aanloopt op
de basisscholen in Zuid Afrika. Als men de taal niet
verstaat, hoe kun je de lessen dan begrijpen?
Doormiddel van een literatuur onderzoek,
observaties, interviews en deskresearch is er
gekeken welke taalbenadering(en) het beste bij de
school passen. Hierin worden begrippen zoals
immersie onderwijs, transitioneel onderwijs, CLIL
approach en translanguaging nader uitgelegd. Ook
is er gekeken naar de uitdagingen binnen het Zuid-
Afrikaanse onderwijs, om te kijken of dit invloed
heeft op de Engelse instructietaal.
Naar aanleiding van dit onderzoek is er een advies
rapport geschreven met de gevonden interventies.
Deze interventies zijn gebaseerd op de
taalbenaderingen immersie onderwijs en CLIL
approach . De interventies staan beschreven in
verschillende categorieen . Zo wordt er advies
gegeven welke interventies er gedaan kunnen worden op instructie niveau, bij de leerkracht, bij de leerlingen in het pedagogisch leerklimaat in het algemeen.

Naast de interventies gebaseerd op de taalbenadering is er ook een ander advies uitgebracht. Dit heeft te maken dat de onderzoeker in het onderzoek geconstateerd heeft dat leerlingen de Engels instructie pas goed kunnen begrijpen als de basisbehoeften goed zijn ontwikkeld.
Met de basisbehoeften wordt bedoeld dat een kind emotioneel vrij moet zijn, zelfvertrouwen heeft en nieuwsgierig is. Als deze basisbehoeften goed ontwikkeld zijn, kan er gewerkt worden aan de interventies op het taalbenadering. Wederom zijn deze interventies op instructie niveau, leerkracht niveau, leerlingen en het pedagogisch leerklimaat.

Toon meer
Datum2014-10-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk