De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vernatuurlijking en waterberging Pagediep - Mussel Aa

Vernatuurlijking en waterberging Pagediep - Mussel Aa

Samenvatting

Het waterlichaam Pagediep - Mussel Aa bestaat uit twee beken in de gemeente Stadskanaal (Oost Groningen) en is onderdeel van het stroomgebied de Westerwoldse Aa. De beken liggen in een gebied met de functie landbouw en de huidige inrichting is daarop sterk gericht. Uit onderzoek door Waterschap Hunze en Aa’s is gebleken dat het waterlichaam Pagediep - Mussel Aa momenteel niet voldoet aan de ecologische eisen van de Europese kaderrichtlijn Water (KRW). De belangrijkste knelpunten samenhangend met KRW zijn onder andere: de beken zijn 100% genormaliseerd, het ontbreken van natuurlijke inundatiezones en er zijn minstens 10 stuwen die migratiebarrières vormen voor vissen. Bovendien wordt door het waterschap een areaal gezocht waar tijdelijk 2 miljoen m3 water geborgen kan worden. De beekdalen van het Pagediep en de Mussel Aa worden in het POP 2009-2013 aangegeven als landschapsontwikkelingszone. Daarbij wordt gedacht aan een combinatie van hoogwaardig wonen aan de randen van het beekdal en kleinschalige waterberging. In dit onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de inrichting van het waterlichaam Pagediep - Mussel Aa aan de hand van drie verschillende functies. Deze functies zijn: gangbare landbouw, extensieve landbouw en natuur. Hierbij zijn ook de mogelijkheid tot waterberging en hermeandering uitgewerkt. Deze hermeandering moet plaatsvinden in combinatie met inundatiezones waarbij de historische loop uit ca. 1950 (voor de normalisatie) zoveel mogelijk het uitgangspunt is. Hiervoor is literatuuronderzoek gedaan, (historische) kaarten bestudeerd en digitale gegevens (data) bekeken en geanalyseerd. Vervolgens zijn deze functies getoetst aan de ecologische eisen van de Kaderrichtlijn water.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingMilieukunde
PartnerWaterschap Hunze en Aa's
Hogeschool Van Hall Larenstein
Datum2013-08-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk