De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

WASH, Xai-Xai, Mozambique

integrale benadering van de situatie rond de drinkwatervoorziening, de sanitaire voorzieningenen en de afvalverwerking

WASH, Xai-Xai, Mozambique

integrale benadering van de situatie rond de drinkwatervoorziening, de sanitaire voorzieningenen en de afvalverwerking

Samenvatting

In juni 2007 ondertekenden verschillende ministers en de watersector het Schoklandakkoord (ook wel het ‘WASH-Akkoord’ genoemd: Water, Sanitaire voorzieningen en Hygiëne). Ter realisatie van de United Nations Millennium Development Goals herbevestigen de ondertekenaars om 50 miljoen mensen te voorzien van drinkwater en sanitaire voorzieningen. De ambitie is om een populatie te bereiken met een omvang van driemaal de Nederlandse bevolking. Het Friese samenwerkingsverband van Vitens, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en de Friese gemeenten heeft MGD 7 uitgewerkt in een projectplan. Dit projectplan wordt ondersteund door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking en betreft de hulp aan 1,8 miljoen mensen (3 maal het aantal inwoners van de provincie Fryslân) in Mozambique en de Zambezi-regio. Het project draagt de naam "Schoon water voor Mozambique". Om meer inzicht in de samenhang en de relaties tussen de werkvelden van de drinkwatervoorziening, sanitatie en afvalverwerking te verkrijgen is gekozen voor een integrale benadering van het onderzoek. In eerste instantie richt het onderzoek zich op de stad Xai-Xai, de grootste van de vier deelnemende steden in het zuiden van Mozambique. Verwacht wordt dat de hier opgedane inzichten, kennis en ervaring daarna op de overige steden kan worden geprojecteerd. In ontwikkelingslanden als Mozambique wordt de problematiek rond de drinkwatervoorziening, de sanitaire voorzieningen en de afvalverwerking meestal als drie afzonderlijke onderwerpen gezien. Dit onderzoek toont aan dat een integrale benadering de problematiek inzichtelijk en daarmee hanteerbaar maakt.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingMilieukunde
PartnerVitens Evides International (VEI)
Hogeschool Van Hall Larenstein
Wetterskip Fryslân
Datum2013-06-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk