De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Agrarisch natuurbeheer in Friesland in relatie tot de grutto (Limosa limosa)

een beschrijving van de kwaliteit van agrarisch natuurbeheer en verklarende factoren voor de verschillen in dichtheid van gruttobroedparen

Agrarisch natuurbeheer in Friesland in relatie tot de grutto (Limosa limosa)

een beschrijving van de kwaliteit van agrarisch natuurbeheer en verklarende factoren voor de verschillen in dichtheid van gruttobroedparen

Samenvatting

Het veranderende landschap en daarbij de intensivering van de landbouw zorgen voor slechte omstandigheden voor weidevogels. De grutto (Limosa limosa) gaat ook sterk in aantallen achteruit. Om deze verandering tegen te gaan, voert Provincie Fryslân sinds 1982 agrarisch natuurbeheer uit. Er is echter niet inzichtelijk wat de huidige stand van zaken van het agrarisch natuurbeheer is. Twaalf factoren die van invloed zijn op een optimaal grutto broedbiotoop werden bepaald aan de hand van literatuuronderzoek. Daarna werden de waarden van deze factoren berekend voor het agrarische natuurbeheer in Friesland in 2012. De coördinatie van agrarisch natuurbeheer wordt onder andere gedaan door Agrarische Natuur Verenigingen. In dit onderzoek zijn 24 ANV’s getoetst op 9 factoren. Bij twee factoren (predatie en bemesting) waren onvoldoende gegevens beschikbaar, grondsoort werd niet getoetst. Voor alle factoren werden optimale waarden bepaald. Het bleek dat 18% van alle waardes optimaal voor gruttobroedparen was.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Provincie Fryslân
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk