De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Prik maar raak!

invloed van bodemfactoren en vegetatie op het foerageersucces van volwassen Grutto's Limosa limosa

Open access

Prik maar raak!

invloed van bodemfactoren en vegetatie op het foerageersucces van volwassen Grutto's Limosa limosa

Open access

Samenvatting

Bepaalde vogelsoorten, waaronder de Grutto, lijden onder de afname van biodiversiteit. Dit is terug te zien in de aantallen Grutto's welke elk jaar met 5% afnemen. Deze afname is te wijten aan kuikenmortaliteit. De volwassen vogels slagen er niet in om genoeg kuikens groot te brengen om de populatie in stand te houden. Omdat in Nederland ongeveer 60% van de populatie Grutto's broedt, voelt Nederland de verantwoordelijk om te proberen deze jaarlijkse afname te stoppen. Als voornaamste oorzaak van de afname wordt de agricultuur genoemd. Om te kijken wat de precieze invloed is van het grondwaterpeil en het wel of niet bemesten op het foerageersucces van Grutto's, is een onderzoek opgesteld. Dit onderzoek keek naar welke factoren (vegetatiehoogte, bodemvochtgehalte, indringingsweerstand van de grond en het voedselaanbod) werden beïnvloed door het grondwaterpeil en bemesting. Daarna werd gekeken welke van deze factoren het foerageersucces van volwassen Grutto's beïnvloedde.

Toon meer
OrganisatieVan Hall Larenstein
AfdelingDiermanagement
PartnerHogeschool Van Hall Larenstein
Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Datum2010-09-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk